To-sprogsklasser

20150205Y61A0140-MElever, der lige er ankommet til kommunen, og som ikke taler dansk eller meget lidt dansk, skal begynde deres undervisning i en modtage-klasse.

Modtageklasser

Eleverne skal have undervisning i ”dansk som andetsprog” i en modtageklasse. Faaborg-Midtfyn Kommune har 2 modtageklasser, som underviser nyankomne elever.

Modtageklasserne er placeret på:

• Nordagerskolen i Ringe, der underviser elever i 0.-7. kl.
• Ungdomsskolen i Ringe, der underviser elever i 7.- 10. kl.

Elever bliver henvist til modtageklasserne af kommunens tosprogskonsulent.

 

Undervisningen

Elever får efter individuelle vurderinger undervisning i dansk som andetsprog.

Dansk som andetsprog indgår desuden i den almene undervisning.

 

Udslusning til almindelig klasse

Efterhånden som eleverne bliver bedre til dansk, bliver de lidt efter lidt sluset ud i en almindelig klasse nogle timer om ugen. Eleven bliver sluset ud til distriktsskolen efter højst 2 år i modtageklasse.

 

Her skal du henvende dig

Hvis du har et tosproget barn, skal du henvende dig til tosprogskonsulenten i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Skriv til undervisning@fmk.dk eller ring på telefonnummer 72 53 32 50.

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen