2- sprogs klasser

20150205Y61A0140-MElever, der lige er ankommet til kommunen, og som ikke taler dansk eller meget lidt dansk, skal begynde deres undervisning i en modtage-klasse.

Modtageklasser

Eleverne skal have undervisning i ”dansk som andetsprog” i en modtageklasse. Faaborg-Midtfyn Kommune har 2 modtageklasser, som underviser nyankomne elever.

Modtageklasserne er placeret på:

• Nordagerskolen i Ringe, der underviser elever i 0.-7. kl.
• Ungdomsskolen i Ringe, der underviser elever i 7.- 10. kl.

Elever bliver henvist til modtageklasserne af kommunens tosprogskonsulent.

 

Undervisningen

Elever får efter individuelle vurderinger undervisning i dansk som andetsprog.

Dansk som andetsprog indgår desuden i den almene undervisning.

 

Udslusning til almindelig klasse

Efterhånden som eleverne bliver bedre til dansk, bliver de lidt efter lidt sluset ud i en almindelig klasse nogle timer om ugen. Eleven bliver sluset ud til distriktsskolen efter højst 2 år i modtageklasse.

 

Her skal du henvende dig

Hvis du har et tosproget barn, skal du henvende dig til tosprogskonsulenten i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Skriv til undervisning@fmk.dk eller ring på telefonnummer 72 53 32 50.

Dagens aktiviteter

Uge 21
Mandag, 21. 05. 2018
Skoleaktivitet8NA
8.NA lejrskole Fjord og Bælt
Tirsdag, 22. 05. 2018
Skoleaktivitet8NA
8.NA lejrskole Fjord og Bælt
Onsdag, 23. 05. 2018
Skoleaktivitet8NA
8.NA lejrskole Fjord og Bælt
Torsdag, 24. 05. 2018
Skoleaktivitet8NA
8.NA lejrskole Fjord og Bælt
Skoleaktivitet7ID/7IT/7NA
7.årg. Campseven arrangement
Fredag, 25. 05. 2018
Skoleaktivitet8NA
8.NA lejrskole Fjord og Bælt
Skoleaktivitet7ID/7IT/7NA
7.årg. Campseven arrangement
Se hele kalenderen