Beredskabsplan for Nordagerskolen

BEREDSKABSPLAN FOR NORDAGERSKOLEN I TILFÆLDE AF BRAND

KRISEGRUPPE:

Susanne Flittner mobil: 72534001

Kirsten Baagø Jensen mobil: 72533991

Kim Skovdam mobil: 72534005

Helle Jensen mobil: 72534007

ADFÆRD UNDER KRISEN

Hvad gør den enkelte lærer/elev?

■ Brandinstruks følges

Hvor bringes eleverne hen i akutsituationen?

■ Beskrevet i brandinstruks

Brandinstruks

Ved BRAND skal du gøre følgende:

Når talevarslingen går i gang:

  1. Forsøge at redde personer i overhængende livsfare med førstehjælp.2. Hvis det er forsvarligt og uden at forsinke evakuering af eleverne, forsøge at bekæmpe branden med det opsatte slukningsudstyr.3. Luk vinduer, døre og lignende til det brændende område.4. Lærer tæller eleverne og fører sin klasse sikkert til samlingsstedet: Degnemarken (Husk evt. fraværsliste). Tag opstilling klassevis.5. Eleverne må medtage overtøj i fornødent omfang, mens alt andet efterlades. Gå roligt.6. Lærer samler elever fra sin klasse på Degnemarken og tæller dem igen. Meddeler skoleleder at klassen er fuldtallig eller hvis der mangler elever og fortæller hvor de sidst blev set. Læreren holder sin klasse samlet, indtil der gives anden besked.

    7. Ved varsling i et frikvarter må elever og personale ikke gå ind i bygningen, med mindre de opholder sig i Grønnegården, her fører gårdvagten dem gennem bygningen af den kortest mulige vej og direkte til samlingsstedet, elever i Blindtarmen føres af gårdvagten uden om bygningen, hvor de føres direkte til samlingsstedet på Degnemarken, samler sig med deres klasse og blive der indtil der gives anden besked.

    8. Hvis ild, røg eller andet forhindrer udgang fra lokalet, lukkes vinduer og døre. Elever og lærer bliver i lokalet og sætter sig evt. på gulvet for at komme under røgen.
    Ved lokaler i ”umiddelbart” terræn kan man ved instruks fra lærer hoppe ud af vinduer, hvorefter lærer og elever går til Degnemarken.

    9. Eleverne må ikke forlade Degnemarken ej heller benytte mobiltelefon under evakueringen, af hensyn til fuld opmærksomhed på situationen og de instrukser der bliver givet.

Degnemarken ligger lige overfor skolens flagstang ved hovedindgangen

.

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen