Aldersintegreret Indskoling – Planethuset

Aldersintegreret indskoling – Planethuset

På Nordagerskolen vil vi styrke og udvikle indsatsen i indskolingen i de første tre år af barnets skolegang.
Derfor har vi valgt en model, som kaldes Aldersintegreret Indskoling.

Efter sommerferien skal alle de nye Stjerneskud starte i en af de seks aldersintegrerede planetklasser: Pluto, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun og Merkur. I planeterne er der børn på 5 til 8 år.

Alle nye elever kommer i klasser, hvor der er et trygt og etableret miljø. Planetens kultur, normer og værdier er således allerede i spil, når de nye elever starter.

Vi underviser børnene ud fra de forudsætninger og kompetencer, de har. Det betyder i praksis, at børnene er tilknyttet forskellige hold og enheder i løbet af en dag eller en uge.
I dansk, matematik er eleverne delt i 6 trin i forhold til elevens faglige ståsted.

På de aldersintegrerede planeter er der børn, der svarer til 0., 1. og 2. årgang.
Dagligdagen foregår i forskellige læringsmiljøer, der tilgodeser alle børn. I læringsmiljøerne arbejder vi på at styrke børnenes trivsel, læring og udvikling med særlig fokus på sprog, læsning og sociale kompetencer.

Vi ønsker med en anderledes indskolingsmodel:

  • at skabe sammenhæng og samarbejde i overgangen fra dagtilbud til skole.
  • at styrke børns trivsel, læring og udvikling.
  • at skabe forskellige læringsmiljøer, der tilgodeser alle børn.
  • at styrke lærer/pædagogsamarbejdet med fokus på det enkelte barns udvikling og trivsel både i undervisning og fritid.
  • at skabe rammer for et helhedsorienteret syn på det enkelte barn.
  • at give mulighed for differentieret undervisning.
  • at give barnet mulighed for at prøve forskellige sociale roller.

Indskoling 01

Nye forældre og børn er altid velkomme til en snak og til at få en rundvisning på skolen.

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen