Modtageklassen MOL

Vi har 2 – 3 modtager klasser på Nordagerskolen. I indskolingen har vi modtagerklasse- lille, som består af elever, der ikke har dansk som deres 1. sprog. Børnene er i Danmark, fordi de er flygtet fra deres hjemland, eller fordi deres forældre har arbejde her i landet.
For øjeblikket er det primært børn til familier, der er flygtet fra Syrien, der går i modtagerklassen.
Børnene modtager særlig tilrettelagt undervisning i dansk og matematik, samtidig med at de andre indskolingsbørn også undervises i dansk og matematik. I alle andre fag er MOL-børnene integreret i Planetklasserne.

Der er lærere, der er særligt tilknyttet MOL-klassen, som sikrer et godt samarbejde med familier og børn i klassen.
Børnene kommer fra hele Fåborg- Midtfyn kommune. De kan maksimalt gå i modtagerklassen i 2 år. Hvis de ikke bor i Nordagerskolens skoledistrikt, flyttes de til eget skoledistrikt senest 2 år efter skolestarten i modtagerklassen.

Modtagerklassen MOL

Dagens aktiviteter

Uge 46
Tirsdag, 13. 11. 2018
Skoleaktivitet7GG
Skole - hjem samtaler 7.GG
BA, CL
Skoleaktivitet
09:00-10:30MED møde 9-10.30
BS, CHS, CB, MK, MBJ, HS, HJ, PM
Skoleaktivitet8GG/8ID/8NA
17:00-18:15Dialogmøde SSP 8.årg.
Se hele kalenderen