SFO

Skolefritidsordningen

Vores SFO’s indretning og aktivitetstilbud er med til at skabe et kreativt læringsmiljø, hvor børnene får skærpet deres nysgerrighed og undren. Samtidig er det vores mål, at børnene har nogle rolige og trygge rammer med tid til leg og fordybelse.
I SFO ønsker vi et tæt samarbejde med forældrene om at udvikle børnenes kompetencer og sikre børnenes trivsel.

Pædagogerne i SFO er alle knyttet til en planet-klasse. De deltager i læringsforløbene i indskolingen et antal timer om ugen. Ligeledes varetager pædagogerne opgaver med faglig fordybelse og bevægelse i eftermiddagslektionerne.
Pædagogerne har, lige som lærerne, kontaktbørn i planeterne. Det giver helhed og sammenhæng i børnenes skolehverdag, og det sikrer en god trivsel.
Nye forældre og børn er altid velkomme til en snak og til at få en rundvisning på skolen.

Direkte kontakt telefonnummer til SFO: 72534009

Beskeder til SFO Web vedr. afhentning, ferie eller legeaftaler m.m. kan gives her: https://www.sfoweb.dk/?id=36

Åbningstider:

SFO åbner alle dage kl. 6.30.
Mandag til torsdag lukker vi kl. 16.35 og fredag kl. 16.25

Hvis I har brug for at aflevere jeres barn i SFO mellem klokken 6.00 og 06.30 eller mellem kl. 16.35 til 17.00, så kan I søge om udvidet åbningstid via et ansøgningsskema, som udleveres på Nordagerskolen. Det koster ikke ekstra at søge om udvidet åbningstid i SFO.

Alle priser for SFO- betaling kan findes på kommunens hjemmeside på www.fmk.dk

I efterårsferie og vinterferien og også i nogle uger i sommerferien samarbejder vi i SFOen med Tingageskolens SFO. De to skoler er på skift værter for SFO i ferietiden. Der er altid to pædagoger fra egen skoles SFO- personale, der er med, når vi er på besøg på Tingagerskolen.

 

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen