Skolestart – tidlig SFO

Hvert år starter alle de nye ”Stjerneskud” i forårs-SFO ca. den 1. april.

Med tidlig SFO-start sikrer vi, at de nye børn kommer til at lære Planethuset godt at kende, inden de integreres i indskolingens planetklasser.

Inden for den første tid i forårs- SFO, vil hvert barn få en store-makker, der hjælper barnet med at finde sig til rette på skolen. Ligeledes vil der være en fast stab af lærere og pædagoger, der følger børnene trygt på vej i de tre første måneder af deres start på Nordagerskolen.

Forårs-SFO sikrer, at børnene får en tryg og god opstart på deres skoleliv. Børnene får mulighed for at lære skolens omgivelser og hverdag godt at kende. Vi ønsker at alle de nye børn lærer hinanden godt at kende, inden de starter i planeterne efter sommerferien.

Vi har et tæt samarbejde med de børnehaver, der har børn, der skal gå på Nordagerskolen. Vi sørger for at de nye børn har besøgt Planethuset nogle gange inden den første april. Børn og familier inviteres ligeledes til en 1. skoledag. Så bliver de forberedt på, hvad der sker, når de starter i forårs-SFO.

Inden børnene starter er skolens AKT-vejleder på besøg i børnehaverne for at få en overlevering fra børnehaven. Det tætte samarbejde imellem børnehaverne og skolen sikrer, at vi får et godt samarbejde omkring de børn vi modtager på Nordagerskolen.

Vi ønsker at give børnene en tryg og god skolestart.

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen