Trivsel og rammer

image9

På Nordagerskolen skal det være rart at komme i skole
Det er vigtigt for alles trivsel, at vi taler ordentligt til hinanden, og at vi omgås hinanden med omsorg og respekt. Vi ønsker at forældre, elever og personale har tillid til hinandens kompetencer og arbejdsområder. Vi skal have respekt for hinandens forskellighed, og vi voksne omkring eleverne skal samarbejder om at skabe de bedste rammer for alle børn på skolen.

I planet-klasserne er vi meget opmærksomme på nye klassekammerater. Vi har særlige forløb for de små nye elever. Når eleverne starter i skole får de eksempelvis en ældre elev som makker. Den store makker/vens opgave er at støtte og vejlede den nye elev i klassen igennem det første skoleår. Også når nye elever starter på skolen, evt. midt i et skoleår, får de altid en makker/ven. Således sikrer vi, at barnet får en god skolestart.

Børnene har spisepause klokken 10 og klokken 12. I spisepausen er der altid en pædagog eller en lærer sammen med børnene. I spisepausen kan der blive læst historie, eller børnene fortæller om oplevelser de har haft.
Inden børnene går udenfor til frikvarter sikrer vi, at alle har lavet legeaftaler. Det er vigtigt at sikre, at alle børn har en ven at lege med i frikvarteret.
I perioder af året får vi besøg af mellemtrinnets legepatrulje. De laver forskellige lege og aktiviteter sammen med indskolingen elever.

 

Dagens aktiviteter

Uge 20
Tirsdag, 14. 05. 2019
Skoleaktivitet9GG/9ID/9NA
Evt. bio/geo/fys. udtræk 9.årg.
Onsdag, 15. 05. 2019
Skoleaktivitet7NA
7.NA raketdag på gymnasiet
Skoleaktivitet7ID/8ID
7.8.ID flagfootball
Torsdag, 16. 05. 2019
Skoleaktivitet7NA
7.NA friluftdag
Se hele kalenderen