Understøttende undervisning / faglig fordybelse

Morgensamling

Hver morgen samles alle børn i indskolingen til fælles morgensamling. Til morgensamling synger vi to sange, vi giver fælles beskeder til hinanden, og det er også stedet, hvor elever kan optræde med noget de har øvet sig på, enten individuelt, i små grupper eller som et indslag fra hele planeten.
Hver fredag er der forskellige fortællinger, danse, øvelser eller andet oplæg. Dette er der en gruppe lærere, der på skift står for.

Det er målet med morgensamlingen, at børnene lærer mange forskellige sange at kende. Børnene mærker fællesskabet fra hele indskolingen og de lærer at stå frem for hinanden og optræde. Børnene lærer at have respekt for de elever, der står frem for at fortælle og vise, hvad de kan.

image5

Faglig fordybelse/FAFO

I to lektioner ugentligt har alle elever FAFO. I disse timer er der enten en pædagog eller en lærer, der organiserer timen. Eleverne har FAFO i egen planet, og her de mulighed for at arbejde videre med nogle af de opgaver, som den almindelige undervisning har budt på. Det kan enten være skrivetræning, læsning eller det kan være supplerende træningsopgaver der arbejdes med. FAFO kan også bruges til sociale aktiviteter for planeten.

image6

Bevægelse

En gang ugentligt har eleverne bevægelse på skemaet. Målet med timen er, at eleverne får rørt sig og at de får styrket deres motorik. Børnene lærer forskellige lege, og de træner samtidig deres sociale kompetencer, når de udfordres i bevægelse og leg. Undervisningen kan både være tilrettelagt til at foregå udendørs og indendørs.

Bevægelse er integreret i mange af skolens andre timer som en naturlig del af den daglige undervisning.

image7

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen