International linie

International dimension i undervisningen – Go Global

Sprogfag er i sagens natur internationale. Andre fag som kristendom, historie, samfundsfag og geografi giver vi et internationalt præg, når stoffet lægger op til det.

  • At udvikle sproglige kompetencer
  • At komme i kontakt med andre unge rundt om i verden – både via medier og rejser
  • At være nysgerrig i forhold til verden og andre kulturer
  • Bliver bedre til fremmedsprog
  • Opnår et større indblik i samt forståelse for andre landes kultur og samfundsforhold
  • Lærer at benytte deres sprog færdigheder aktivt—både i og udenfor skolen
  • Tager del i og kommer med input til den internationale dimension i undervisningen
  • Opbygger it-kompetencer, som de kan bruge i international sammenhæng
  • Bliver kompetente verdensborgere

 

Vi skaber kontakt til verden

På Go Global er Google Apps, Skype og andre web 2.0 værktøjer en integreret del af undervisningen. Disse værktøjer gør det muligt for vores elever at være i kontakt med andre elever, studerende og lærere fra andre dele af kloden. De gør det med andre ord nemmere at skabe en international kontekst, hvor det kun er elevernes egen nysgerrighed, der sætter grænserne.

Når eleverne bliver sat i situationer, hvor de skal bruge deres fremmedsprog til at skabe kontakt og relationer til mennesker fra andre lande, øger de deres viden om verden, deres kulturforståelse og deres evne til at begå sig i internationale sammenhænge.

Ud over at skabe elektronisk kontakt med skoler i andre lande, arrangerer vi også udlandsophold med studierelevant indhold, så eleverne får mulighed for at møde andre kulturer ansigt til ansigt.

 

På Go Global vil vi verden

På Nordagerskolens internationale linje sætter vi fokus på globalt medborgerskab, international kommunikation og kulturforståelse. Vi ruster vores elever til at kunne begå sig i det globaliserede samfund og til at kunne samarbejde på tværs af grænser.

I takt med at verden bliver mindre og samtidig mere kompliceret, er internationalt samarbejde og globalisering en realitet, som vi alle er nødt til at forholde os til. For at kunne begå sig i det globaliserede verdenssamfund, er man med andre ord nødt til at have kulturel indsigt og et internationalt mindset.

Vi klæder eleverne på til mødet med verden ved at give undervisningen en international dimension, der indebærer større fokus på fremmedsprog, kulturforståelse og globalt medborgerskab.

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen