Brug af chromebook og mobil

Brug af chromebook og mobil

 

Vi oplever, at begge medier optager eleverne meget. Ofte sådan, at samværet i de sociale fællesskaber har det svært.

Mobilen bliver i nogle tilfælde brugt til mobning via sms og skaber jævnlige konflikter mellem eleverne.

Chromebook`en gør, at mange ikke får talt sammen i løbet at frikvartererne og dermed skabe isolation i forhold til de øvrige elever. Ofte resulterer det også i, at den er løbet tør for strøm når den skal bruges i undervisningen.

Derfor er der følgende regler i forhold til at bruge chromebook og mobil i skoletiden:

Chromebook – det er et arbejdsværktøj, som skolen udleverer til eleverne, og som derfor KUN skal bruges til dette i undervisningstiden. Dvs. at både før morgensamlingen fra 8.00-8.15 og i frikvartererne, må den ikke bruges. Den skal altid være fuldt opladet ved skoledagens start.

Mobil – må gerne medbringes i skolen, men skal ligge i tasken hele dagen. Dvs., at kun i forbindelse med undervisningsaktiviteter, hvor lærerne sammen med eleverne ønsker at inddrage mobilen, er den tilladt at have fremme.  Hvis I som forældre har brug for at kontakte jeres barn, kan det som altid gøres via skolens kontor.

Hvis mobilen bruges uden tilladelse, inddrages den og eleven kan så hente den på kontoret ved skoledagens afslutning. I gentagelsestilfælde skal den hentes af en forældre.

 

M-rådet

 

M-rådet er mellemtrinnets elevråd. Rådet består af 2 medlemmer fra hver klasse.

M-rådet mødes jævnligt, for at drøfte forskellige tiltag, der kan forbedre dagligdagen på mellemtrinnet.

M-rådet har bl.a. arbejdet med skolens toiletforhold, konkurrencer i forbindelse med juleudsmykning, grej-banken, logo konkurrence, cykelparkeringen,  idèer/ønsker til legepladsen og m.m.

I skoleåret 17/18 er lærer Charlotte Nielsen ansvarlig for elevrådet.

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen