Modtageklassen – MOS

Modtageklassen – MOS

Vi har 2-3 modtageklasser på Nordagerskolen. Èn af dem er placeret i mellemtrinnet. Modtageklassen består af elever, der ikke har dansk som deres 1. sprog. Børnene er i Danmark, fordi de er flygtet fra deres hjemland eller fordi forældrene arbejdet er i landet. Pt. er der primært flygtningebørn fra Syrien, der går i klassen, men vi har også børn der kommer fra Columbia.

I modtageklassen modtager disse børn primært danskundervisning – ca. 6 t. pr.uge. Men vi tilstræber, at de deltager i almenklassernes undervisning så hurtigt som muligt. Derfor bliver alle modtageklassebørn tilknyttet en almenklasse fra dag èt. Når eleverne fra modtageklassen er ude i almenklasserne, er der – så vidt det er muligt – altid en støtte/hjælpelærer med fra modtageklassen.

Børnene kommer fra hele Faaborg-Midtfyn Kommune. De kan maksimalt gå i modtageklassen i 2 år. Hvis de ikke bor i Nordagerskolens skoledistrikt, flyttes de til eget skoledistrikt senest 2 år efter skolestarten i modtageklassen.

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen