Overgangen til udskoling

I løbet af foråret skal eleverne på 6. årgang foretage et valg. De skal vælge hvilken linje, de ønsker på 7. årgang i skolens overbygning. De kan vælge mellem tre linjer:

  • International
  • Naturfaglig
  • Idræt

Dette valg foregår i et tæt samarbejde med afd.lederen for udskolingen. På baggrund af elevernes valg sammensættes de tre nye 7. klasser.

Derudover afholdes der møder med faglærerne i dansk og matematik (både fra mellemtrinnet og overbygningen), læse- og matematikvejledere og ledelsen. Indholdet er både af faglig og sociale karakter. Dette for at sikre, at viden om den enkelte elev – både fagligt og socialt – viderebringes til de lærere, der skal arbejde sammen med eleven i overbygningen.

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen