Praktisk musiske fag

Praktisk musiske fag

For at styrke de praktisk/musiske fag, har vi valgt at lave 3 hold for hver 2 klasser i fagene madkundskab, musik og håndværk & design på 5.+6. årgang.

På 4. årgang gør vi det tilsvarende i fagene musik, billedkunst og håndværk & design.

På 3. årgang er det i fagene engelsk, musik og svømning/idræt

Det gør, at holdene bliver mindre og at lærerne får tid til at hjælpe/vejlede den enkelte elev mere og bedre.

Vi tilbyder også svømmeundervisning på både 3., 4. og 6. årgang.

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen