Skole/hjem-samarbejde

Skole/hjem-samarbejde

 

Forældremøder:

Èt til to gange afholdes der forældremøde i klasserne. På disse forældremøder drøftes alle væsentlige spørgsmål omkring klassen og dens trivsel. Det er klassens kontaktlærere (dansk og matematiklærerne) der sammen med kontakt-forældre-rådet i hver klasse, sammensætter dagsordenen til hvert møde. På det første møde i august/september måned, vælges der blandt klassens forældre 4 kontaktforældre. Hvis der opstår behov herfor, kan det dog forekomme, at der indkaldes til yderligere møder.

 

Elevplaner:

Elevplanen udsendes primo decemeber og fortæller om elevens standpunkt i de forskellige fag og hans/hendes sociale kompetencer. Elevplanen indeholder ligeledes mål for elevens arbejde frem mod skole/hjem-samtalen i januar/februar måned.

 

Skole/hjem-samtaler:

Disse afholdes i januar/februar måned. Ved skole/hjem-samtalen deltager kontaktlærerne. Det er dog altid muligt at møde ens barns trinlærer både i dansk og matematik.

 

Samtaler efter behov:

Derudover kan både lærere eller forældre altid anmode om en ekstra samtale, hvis der er behov for det.

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen