Trinhold, faglighed og rummelighed

Læs beskrivelsen af Mellemtrinnet her  Mellemtrinsfolder endelig version marts 2018

  

Trin i dansk og matematik

I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen i 2014, besluttede Nordagerskolen, at indføre trin-undervisning i dansk og matematik med 5 trin på mellemtrinnet.

Udfordringerne – som den blev formuleret både landspolitisk og kommunalt er:

  • Eleverne skal blive så dygtige som muligt – særligt i dansk og matematik.
  • Vi skal ikke bare satse på at løfte bunden, men også give de dygtige elever nye udfordringer.
  • Vi skal igennem skoleforløbet løfte elevernes faglige niveau et helt skoleår, så de i 8. klasse kan lige så meget, som de nu kan i 9.klasse.

På Nordagerskolen har vi sagt, at vi kan lykkes med opgaven, hvis vi arbejder sammen. Derfor har vi etableret samarbejdende lærerteam omkring 3. – 4. klasserne og 5. – 6. klasserne, som skal løse opgaven i et tæt samarbejde og designe holddannelser på nye trin/niveauer.

Gevinsten for lærerne er, at de kan specialisere sig i et område, så alle elevernes forskellige læringsstile og kompetencer bliver udfordret på et niveau, der netop passer dem.

Det kræver et tæt samarbejde omkring hele elevgruppen (3.+4. årgang og 5.+6. årgang), som man er fælles om at udfordre og bedømme. Det skal ikke længere være en enkelt lærer, der afgør, om et barn er en succes – flere øjne ser mere.

Hertil kommer, at alle elever bliver testet i dansk og matematik mindst en gang om året (ud over de obligatoriske nationale test fra Undervisningsministeriet), og at disse data indgår i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Ved skoleårets start placeres eleverne på det trin de fagligt matcher. I løbet af skoleåret rykker eleven så videre til det næste trin, når han/hun behersker de faglige udfordringer på det trin de er på. Eleverne er blandet aldersmæssigt på alle trin, henholdsvis på 3.+4. årgang og 5.+6. årgang.

Målsætningen er:

  • Eleverne mødes, hvor de er, og at alle kan bidrage til fællesskabet.
  • At give eleverne passende udfordringer (nærmeste udviklingszone) og fortsat udvikle lysten til at fordybe sig og lære mere.
  • Styrke undervisningsdifferentieringen – trin i dansk og matematik – og dermed forbedre resultaterne.
  • Styrke tværfaglighed og samarbejde.
  • Stimulere elevernes læringslyst ved at inspirere sanser, følelser, fantasi og kroppens sprog. Fokusere på det enkelte barns læringsstil.

Dagens aktiviteter

Uge 38
Mandag, 16. 09. 2019
Skoleaktivitet7GG
7.GG hyttetur
AB, KSP
Se hele kalenderen