Trinhold, faglighed og rummelighed

Læs beskrivelsen af Mellemtrinnet her  Mellemtrinsfolder endelig version marts 2018

  

Trin i dansk og matematik

I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen i 2014, besluttede Nordagerskolen, at indføre trin-undervisning i dansk og matematik med 5 trin på mellemtrinnet.

Udfordringerne – som den blev formuleret både landspolitisk og kommunalt er:

  • Eleverne skal blive så dygtige som muligt – særligt i dansk og matematik.
  • Vi skal ikke bare satse på at løfte bunden, men også give de dygtige elever nye udfordringer.
  • Vi skal igennem skoleforløbet løfte elevernes faglige niveau et helt skoleår, så de i 8. klasse kan lige så meget, som de nu kan i 9.klasse.

På Nordagerskolen har vi sagt, at vi kan lykkes med opgaven, hvis vi arbejder sammen. Derfor har vi etableret samarbejdende lærerteam omkring 3. – 4. klasserne og 5. – 6. klasserne, som skal løse opgaven i et tæt samarbejde og designe holddannelser på nye trin/niveauer.

Gevinsten for lærerne er, at de kan specialisere sig i et område, så alle elevernes forskellige læringsstile og kompetencer bliver udfordret på et niveau, der netop passer dem.

Det kræver et tæt samarbejde omkring hele elevgruppen (3.+4. årgang og 5.+6. årgang), som man er fælles om at udfordre og bedømme. Det skal ikke længere være en enkelt lærer, der afgør, om et barn er en succes – flere øjne ser mere.

Hertil kommer, at alle elever bliver testet i dansk og matematik mindst en gang om året (ud over de obligatoriske nationale test fra Undervisningsministeriet), og at disse data indgår i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Ved skoleårets start placeres eleverne på det trin de fagligt matcher. I løbet af skoleåret rykker eleven så videre til det næste trin, når han/hun behersker de faglige udfordringer på det trin de er på. Eleverne er blandet aldersmæssigt på alle trin, henholdsvis på 3.+4. årgang og 5.+6. årgang.

Målsætningen er:

  • Eleverne mødes, hvor de er, og at alle kan bidrage til fællesskabet.
  • At give eleverne passende udfordringer (nærmeste udviklingszone) og fortsat udvikle lysten til at fordybe sig og lære mere.
  • Styrke undervisningsdifferentieringen – trin i dansk og matematik – og dermed forbedre resultaterne.
  • Styrke tværfaglighed og samarbejde.
  • Stimulere elevernes læringslyst ved at inspirere sanser, følelser, fantasi og kroppens sprog. Fokusere på det enkelte barns læringsstil.

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen