Trivsel og rammer

Hvis vi på skolen oplever problemer med det psykiske undervisningsmiljø, fx hvis en elev bliver mobbet, har både skolen og forældrene et ansvar.

Elever og forældre kan altid kontakte skolens ledelse eller lærerne, hvis de oplever problemer med mobning. På skolen vil vi forsøge at finde årsagen til mobningen gennem samtaler med de involverede elever og deres forældre. Gennem disse samtaler understreges det, at det er nødvendigt, at ordensreglerne overholdes.

Hvis en elev ikke følger skolens værdiregelsæt, for eksempel ved at mobbe, kan skolelederen iværksætte foranstaltninger over for eleven fx eftersidning eller udelukkelse fra undervisningen. Skolelederen skal inddrage blandt andet handlingens karakter og elevens alder i sin beslutning.

mellemtrinnet_trivsel_og_rammer

På mellemtrinnet har vi følgende værdier/regler som vi arbejder efter:

 • Vi hjælper hinanden og passer på hinanden i mellemhuset
 • Vi hilser på hinanden om morgenen – siger godmorgen og smiler
 • Vi taler ordentligt til og om hinanden
 • Tøj og poser/tasker skal hænges/stilles ordentligt i garderoben (hjælp hinanden)
 • Alle sætter udesko i garderoben. Inde/hjemmesko er tilladt
 • KOM TIL TIDEN – både til morgensamling og timerne
 • Ingen leg og hoppen i de bløde møbler
 • Fællesarealet – oppe (3.+4. årgang) og nede (5.+6. årgang) – er til stille aktiviteter/skolearbejde
 • Ingen løb og leg på amfi-trappen
 • Møblerne i fællesarealet stilles på plads hver dag af klasserne på skift
 • 10-pausen er mediefri (ingen mobil og chromebook) alle skal være ude
 • Kl. 12.00-12.15 spiser ALLE i klassen
 • 12-pausen er mediefri (ingen mobil og chromebook) man må være både inde og ude

 

Grejbank og legepatrulje

3.+4. årgang administrerer på skift mellemtrinnets grejbank. Grejbanken indeholder mange forskellige aktivitetstilbud, som eleverne kan låne i både 10 og 12-pausen.

Det er fx bolde, sjiipetove, spil, bordtennisbat/bold og div. kreative male/tegne ting.

Legepatruljen består af 8 elever fra 5.+6. årgang som har været på kursus og dermed har lært mange nye lege og aktiviteter, som primært sættes i gang i de to lange pauser.

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen