Understøttende undervisning / faglig fordybelse

Understøttende undervisning /faglig fordybelse

Den understøttende undervisning/faglige fordybelse på mellemtrinnet er organiseret på følgende måde.

Understøttende undervisning/faglig fordybelse på 5. og 6. årgang

Gennem hele skoleåret er der udbudt 5 forskellige tilbud som eleverne kan vælge imellem. To gange – ved skoleårets start og omkring jul – vælger eleverne mellem tilbuddene. Eleverne bliver efterfølgende fordelt på holdene og følger så undervisningen. I skoleåret 2017/2018 har vi følgende hold/muligheder:

  • Maddesign
  • Alternativ idræt
  • Musikteater
  • GameCrafters
  • Lektiecafè

Da èn time pr. gang ikke er nok til at få noget fornuftigt ud af særligt alternativ idræt, maddesign og musikteater, sker det jævnligt, at timerne i disse fag ”samles sammen”, så der fx undervises helt frem til kl. 16.15, 17.15 eller senere. Når det sker, er det selvfølgelig aftalt i god tid med både forældre og elever.

 

Understøttende undervisning/faglig fordybelse på 4. årgang

På 4. årgang tilbydes brassband undervisning. Undervisningen sker i et samarbejde med Musikskolen og foregår på skolen. Til brassband lærer alle elever at spille på et blæseinstrument. Blæseundervisning er et supplement til den almindelige musikundervisning på årgangen. Undervisningen foregår gennem hele skoleåret 1 time ugentligt.

 

 

Understøttende undervisning/faglig fordybelse på 3. årgang

På 3. årgang tilbydes lektiecafé og kor-undervisning. Kor-undervisningen foregår på skolen men varetages af musikskolen. Korundervisningen er et supplement til den almindelige musikundervisning på årgangen.

3.a modtager kor-undervisning fra august til jul og 3.b fra januar til sommerferien.

I den øvrige understøttende undervisning tilbydes lektiehjælp i lektiecafèen.

 

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen