MOL

Børn og unge med hjerte og viden


Modtageklassen MOL

Vi har 2 – 3 modtager klasser på Nordagerskolen.

I indskolingen har vi modtagerklasse- lille, som består af elever, der ikke har dansk som deres 1. sprog. Børnene er i Danmark, fordi de er flygtet fra deres hjemland, eller fordi deres forældre har arbejde her i landet.

For øjeblikket er det primært børn til familier, der er flygtet fra Syrien, der går i modtagerklassen.
Børnene modtager særlig tilrettelagt undervisning i dansk og matematik, samtidig med at de andre indskolingsbørn også undervises i dansk og matematik. I alle andre fag er MOL-børnene integreret i Planetklasserne.

Der er lærere, der er særligt tilknyttet MOL-klassen, som sikrer et godt samarbejde med familier og børn i klassen.

Børnene kommer fra hele Fåborg- Midtfyn kommune. De kan maksimalt gå i modtagerklassen i 2 år. Hvis de ikke bor i Nordagerskolens skoledistrikt, flyttes de til eget skoledistrikt senest 2 år efter skolestarten i modtagerklassen.

Trivsel og rammer


På Nordagerskolen Skal Det Være Rart At Komme I Skole …

På Nordagerskolen skal det være rart at komme i skole

Det er vigtigt for alles trivsel, at vi taler ordentligt til hinanden, og at vi omgås hinanden med omsorg og respekt. Vi ønsker at forældre, elever og personale har tillid til hinandens kompetencer og arbejdsområder. Vi skal have respekt for hinandens forskellighed, og vi voksne omkring eleverne skal samarbejder om at skabe de bedste rammer for alle børn på skolen.

I planet-klasserne er vi meget opmærksomme på nye klassekammerater. Vi har særlige forløb for de små nye elever. Når eleverne starter i skole får de eksempelvis en ældre elev som makker. Den store makker/vens opgave er at støtte og vejlede den nye elev i klassen igennem det første skoleår. Også når nye elever starter på skolen, evt. midt i et skoleår, får de altid en makker/ven. Således sikrer vi, at barnet får en god skolestart.

Børnene har spisepause klokken 10 og klokken 12. I spisepausen er der altid en pædagog eller en lærer sammen med børnene. I spisepausen kan der blive læst historie, eller børnene fortæller om oplevelser de har haft.
Inden børnene går udenfor til frikvarter sikrer vi, at alle har lavet legeaftaler. Det er vigtigt at sikre, at alle børn har en ven at lege med i frikvarteret.
I perioder af året får vi besøg af mellemtrinnets legepatrulje. De laver forskellige lege og aktiviteter sammen med indskolingen elever.

Skole- hjemsamarbejde

Skolen ønsker en tæt og åben dialog med forældre. Vi inviterer derfor til samtaler og forældremøder i løbet af skoleåret.
Ved skolestart får I et login til ForældreIntra. Her kan I finde skemaer samt alle øvrige beskeder. I kan anvende ForældreIntra til at kommunikere indbyrdes og til kommunikation med klassens lærere og skolens øvrige medarbejdere.

I forbindelse med skole/hjem – samtalerne udarbejdes der elevplaner. Forældre har adgang til elevplanerne via intra.

Forældre er altid velkomne til at tage kontakt til børnenes lærer, til afdelingslederen eller til skolelederen, hvis der er forhold, der er usikkerhed om eller forhold, der trænger til at blive vendt.

Ansatte

Viktoria Haumann Høgh

Pædagog

Kirstine Pallesen

Lærer

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen