MOS - MOS2

BØRN OG UNGE MED HJERTE OG VIDEN


To-sprogsklasser

Elever, der lige er ankommet til kommunen, og som ikke taler dansk eller meget lidt dansk, skal begynde deres undervisning i en modtage-klasse.

Modtageklasser

Eleverne skal have undervisning i ”dansk som andetsprog” i en modtageklasse. Faaborg-Midtfyn Kommune har 2 modtageklasser, som underviser nyankomne elever.

Modtageklasserne er placeret på:

Elever bliver henvist til modtageklasserne af kommunens tosprogskonsulent.

Undervisningen

Elever får efter individuelle vurderinger undervisning i dansk som andetsprog.

Dansk som andetsprog indgår desuden i den almene undervisning.

Udslusning til almindelig klasse

Efterhånden som eleverne bliver bedre til dansk, bliver de lidt efter lidt sluset ud i en almindelig klasse nogle timer om ugen. Eleven bliver sluset ud til distriktsskolen efter højst 2 år i modtageklasse.

Her skal du henvende dig

Hvis du har et tosproget barn, skal du henvende dig til tosprogskonsulenten i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Skriv til undervisning@fmk.dk eller ring på telefonnummer 72 53 32 50.

Modtageklassen - MOS

Modtageklassen – MOS

Vi har 2-3 modtageklasser på Nordagerskolen. Èn af dem er placeret i mellemtrinnet. Modtageklassen består af elever, der ikke har dansk som deres 1. sprog. Børnene er i Danmark, fordi de er flygtet fra deres hjemland eller fordi forældrene arbejdet er i landet. Pt. er der primært flygtningebørn fra Syrien, der går i klassen, men vi har også børn der kommer fra Columbia.

I modtageklassen modtager disse børn primært danskundervisning – ca. 6 t. pr.uge. Men vi tilstræber, at de deltager i almenklassernes undervisning så hurtigt som muligt. Derfor bliver alle modtageklassebørn tilknyttet en almenklasse fra dag èt. Når eleverne fra modtageklassen er ude i almenklasserne, er der – så vidt det er muligt – altid en støtte/hjælpelærer med fra modtageklassen.

Børnene kommer fra hele Faaborg-Midtfyn Kommune. De kan maksimalt gå i modtageklassen i 2 år. Hvis de ikke bor i Nordagerskolens skoledistrikt, flyttes de til eget skoledistrikt senest 2 år efter skolestarten i modtageklassen.

Årshjul og traditioner

Traditioner

Alle dage – hele skoleåret igennem – samles mellemtrinnets elever ved amfi-trappe i tidsrummet kl. 8.15-8.30.

Morgensamlingen er bygget op omkring en fast skabelon, bestående af 2 sange (hvor musiklærer Christinel spiller til), lykønskninger til dem der har fødselsdag og et indslag fra èn af de fire tilstedeværende lærere.

Indslagene er af meget forskellig karakter lige fra fyrtårne, udvandring til Argentina, ordsprog, nordlys til aktuelle begivenheder fra ind-og udland og optræden af forskellige elever. Umiddelbart efter morgensamlingen går eleverne så til den almindelige undervisning.

Faste indslag i løbet af skoleåret

Lejrskole til Bornholm for 6. årgang (typisk i september måned) – 5 dage

Lejrskole til forskellige steder for 4. årgang (typisk i maj måned) – 3 dage

TRIM-dag. Sidste skoledag før efterårsferien (uge 41) – èn dag

Jule-klippe-dag (1. december) – èn dag

Lucia-optog 3. årgang (13.december) – èn dag

Fastelavns/udklædnings-fest (i februar) – èn dag

Forårskoncert (i maj) hvor alle elever fra mellemtrinnet spiller/optræder – en aften for forældre og søskende på 3.-4. årgang og ligeledes en aften for 5.+6. årgang

Trivsel og rammer


På Nordagerskolen Skal Det Være Rart At Komme I Skole …

Hvis vi på skolen oplever problemer med det psykiske undervisningsmiljø, fx hvis en elev bliver mobbet, har både skolen og forældrene et ansvar.

Elever og forældre kan altid kontakte skolens ledelse eller lærerne, hvis de oplever problemer med mobning. På skolen vil vi forsøge at finde årsagen til mobningen gennem samtaler med de involverede elever og deres forældre. Gennem disse samtaler understreges det, at det er nødvendigt, at ordensreglerne overholdes.

Hvis en elev ikke følger skolens værdiregelsæt, for eksempel ved at mobbe, kan skolelederen iværksætte foranstaltninger over for eleven fx eftersidning eller udelukkelse fra undervisningen. Skolelederen skal inddrage blandt andet handlingens karakter og elevens alder i sin beslutning.

På mellemtrinnet har vi følgende værdier/regler som vi arbejder efter:

  •  

Brug af chromebook og mobil

Vi oplever, at begge medier optager eleverne meget. Ofte sådan, at samværet i de sociale fællesskaber har det svært.

Mobilen bliver i nogle tilfælde brugt til mobning via sms og skaber jævnlige konflikter mellem eleverne.

Chromebook`en gør, at mange ikke får talt sammen i løbet at frikvartererne og dermed skabe isolation i forhold til de øvrige elever. Ofte resulterer det også i, at den er løbet tør for strøm når den skal bruges i undervisningen.

Derfor er der følgende regler i forhold til at bruge chromebook og mobil i skoletiden:

Chromebook 

Det er et arbejdsværktøj, som skolen udleverer til eleverne, og som derfor KUN skal bruges til dette i undervisningstiden. Dvs. at både før morgensamlingen fra 8.00-8.15 og i frikvartererne, må den ikke bruges. Den skal altid være fuldt opladet ved skoledagens start.

Mobil

Alle elever afleverer deres mobiltelefoner og evt. smartwatch ved skoledagens begyndelse, og får den udleveret når de får fri.

Forældremøder:

Èt til to gange afholdes der forældremøde i klasserne. På disse forældremøder drøftes alle væsentlige spørgsmål omkring klassen og dens trivsel. Det er klassens kontaktlærere (dansk og matematiklærerne) der sammen med kontakt-forældre-rådet i hver klasse, sammensætter dagsordenen til hvert møde. På det første møde i august/september måned, vælges der blandt klassens forældre 4 kontaktforældre. Hvis der opstår behov herfor, kan det dog forekomme, at der indkaldes til yderligere møder.

Elevplaner
Elevplanen udsendes primo decemeber og fortæller om elevens standpunkt i de forskellige fag og hans/hendes sociale kompetencer. Elevplanen indeholder ligeledes mål for elevens arbejde frem mod skole/hjem-samtalen i januar/februar måned.

Skole/hjem-samtaler:

Disse afholdes i januar/februar måned. Ved skole/hjem-samtalen deltager kontaktlærerne. Det er dog altid muligt at møde ens barns trinlærer både i dansk og matematik.

Samtale efter behov:

Derudover kan både lærere eller forældre altid anmode om ekstra samtale, hvis der er behov for det.

Ansatte

Ihsaniye Saydan

Lærer

Nicole Faxholm Pedersen

Lærer

Anja Veje Outzen

Lærer

Dorthe Iselin Pfeffer

Lærer

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen