Naturfaglig linie

Naturfaglig dimension i undervisningen
Matematik, fysik/kemi, biologi og geografi er alle naturfaglige fag. De andre fag som kristendom, historie, samfundsfag, dansk, tysk og engelsk giver vi et naturfagligt præg, når stoffet lægger op til det.

 

Hvad er En Naturlig Forklaring?

På linjen ”En Naturlig Forklaring” er den naturfaglige tilgang i fokus. Vi er nysgerrige, undrende, undersøgende, eksperimenterende, stiller spørgsmål og forsøger at finde netop en naturlig forklaring. Derfor arbejder vi ofte projektorienteret.
På ”En Naturlig Forklaring” fokuserer vi på at arbejde ud fra den naturvidenskabelige arbejdsmetode, hvor vi opstiller, planlægger
og udfører praktiske forsøg, der kan bekræfte/afkræfte vores hypoteser. Matematikken anvender vi ofte i praktiske forløb.
Vi arbejder meget med selvvalgte projekter, og vi lægger stor vægt på at deltage i forskellige naturfaglige konkurrencer, f.eks. Unge Forskere, Science Cup, matematikkonkurrencer mv.
Vi arbejder kreativt, innovativt og med entreprenørskab. Vi er optaget af at samarbejde og af at udvikle ideer i fællesskab, ligesom vi gør meget ud af at samarbejde og projektudvikle med ungdomsuddannelser og virksomheder.

 

En Naturlig Forklaring er for elever, der

  • er nysgerrige og tør stille spørgsmål
  • elsker at arbejde undersøgende og eksperimenterende
  • brænder for naturfag og matematik
  • tør udfordre sig selv og konkurrere med og mod andre i naturvidenskabelig discipliner
  • har lyst til at formidle naturvidenskabelig viden og dele ideer
  • arbejder solidt ud fra den naturvidenskabelige arbejdsmetode
  • arbejder og tænker innovativt og kreativt
  • er stærke formidlere af naturfaglig viden
  • samarbejder og udvikler ideer i fællesskab

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen