Pædagogisk læringscenter

Forskere regner med at over halvdelen af de unge mennesker, der går i skole i dag, kommer ud til et job, der ikke skabt endnu. Et job med et indhold, der ikke er opfundet endnu.

Derfor er der brug for en anden tilgang til læring og til udvikling af nogle kompetencer, som kræver mere end blot at kunne reproducere eksisterende viden.

Det bedste bud på nyttige kompetencer i en sådan fremtid går under betegnelsen “Det 21. århundredes kompetencer” og dækker over kompetencer som kreativitet, kommunikation, innovation, kollaboration, problemløsning, videnskonstruktion osv.

Det stiller nye krav til skolerne at skulle medvirke til at udvikle disse kompetencer hos eleverne. Der skal lægges mere vægt på innovation og entreprenørskab. Der skal lægges mere vægt på projektbaseret læring, hvor elever selvstændigt og i grupper arbejder med projekter, hvorigennem de tilegner sig den viden, og de kompetencer de har brug for, for at kunne lykkedes med deres projekt. Det stiller store krav til skolerne, og de rammer som skolerne stiller til rådighed for eleverne.

Vi udvikler løbende vores pædagogiske læringscenter så det understøtter denne projektorienterede læring og det 21. århundredes kompetencer.

Vi har derfor indrettet et STEAM-lab (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) på læringscentret, hvor vi har lasercutter, 3D-printer, Little Bits, pap, papir, genbrugsmaterialer mv., hvor elever kan udarbejde konkrete produkter og prototyper.

Læringscenteret tilbyder ligeledes mulighed for videoredigering, greenscreen-rum, stopmotion, Virtual Reality mv til at understøtte læring gennem formidling.

Læringscentret indeholder også et velassorteret bibliotek, hvor vi har vi indrettet en hyggekrog til læsning og nogle hyggelige arbejdspladser, hvor elever kan sidde og fordybe sig i deres projekter.

Læringscentret er bemandet fuld tid med vejledere, som kan hjælpe elever med at finde bøger som passer til deres interesse og læseniveau samt støtte dem i deres projekter. 

Der er tilknyttet både Læsevejledere, Matematikvejledere, Læringsvejledere og IT-vejledere til læringscentret.

 

Kravene til pædagogiske læringscentre er beskrevet i “Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre”

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen