Vejledning af kolleger

Vi udvikler i fællesskab med lærerne nye undervisningsforløb især i forbindelse med inddragelse af medier og digitale værktøjer.  

Vi kan “bookes” af lærerne og går gerne med i undervisningen. Enten som undervisere, hvor læreren er med på sidelinjen, og vi står for undervisningen, eller hvor vi fungerer som teknisk support til forløb, som læreren selv har planlagt, eller som vi har planlagt i fællesskab. Det kan også være i form af et værksted i en projektuge, hvor eleverne kommer igennem  i løbet af en uge og bliver introduceret til videoredigering, virtual reality eller lign. På denne måde behøver alle lærere ikke være eksperter i alle nye digitale værktøjer, men kan stadig få værktøjerne sat i spil i deres undervisning.

Når vi på denne måde udvikler undervisning sammen med lærerne, giver det også mulighed for, at vi kan lære af lærerne og få bragt deres kompetencer og best practice i spil andre sammenhænge i skolen og således faciliterer vi videndeling mellem lærerne på tværs af fag og afdelinger.  

 

På læringscentret afholder vi også workshops for lærerne omkring digitale værktøjer eller nye læringsplatforme som f.eks. MoMo, Google Apps for Education, Skoletubes værktøjer o.lign.

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen