Pædagogisk læringscenter

Børn og unge med hjerte og viden


IT-vejleder / Læringsvejleder

Forskere regner med at over halvdelen af de unge mennesker, der går i skole i dag, kommer ud til et job, der ikke skabt endnu. Et job med et indhold, der ikke er opfundet endnu.

Derfor er der brug for en anden tilgang til læring og til udvikling af nogle kompetencer, som kræver mere end blot at kunne reproducere eksisterende viden.

Det bedste bud på nyttige kompetencer i en sådan fremtid går under betegnelsen “Det 21. århundredes kompetencer” og dækker over kompetencer som kreativitet, kommunikation, innovation, kollaboration, problemløsning, videnskonstruktion osv.

Det stiller nye krav til skolerne at skulle medvirke til at udvikle disse kompetencer hos eleverne. Der skal lægges mere vægt på innovation og entreprenørskab. Der skal lægges mere vægt på projektbaseret læring, hvor elever selvstændigt og i grupper arbejder med projekter, hvorigennem de tilegner sig den viden, og de kompetencer de har brug for, for at kunne lykkedes med deres projekt. Det stiller store krav til skolerne, og de rammer som skolerne stiller til rådighed for eleverne.

Vi udvikler løbende vores pædagogiske læringscenter så det understøtter denne projektorienterede læring og det 21. århundredes kompetencer.

Vi har derfor indrettet et STEAM-lab (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) på læringscentret, hvor vi har lasercutter, 3D-printer, Little Bits, pap, papir, genbrugsmaterialer mv., hvor elever kan udarbejde konkrete produkter og prototyper.

Læringscenteret tilbyder ligeledes mulighed for videoredigering, greenscreen-rum, stopmotion, Virtual Reality mv til at understøtte læring gennem formidling.

Læringscentret indeholder også et velassorteret bibliotek, hvor vi har vi indrettet en hyggekrog til læsning og nogle hyggelige arbejdspladser, hvor elever kan sidde og fordybe sig i deres projekter.

Læringscentret er bemandet fuld tid med vejledere, som kan hjælpe elever med at finde bøger som passer til deres interesse og læseniveau samt støtte dem i deres projekter. 

Der er tilknyttet både Læsevejledere, Matematikvejledere, Læringsvejledere og IT-vejledere til læringscentret.
Kravene til pædagogiske læringscentre er beskrevet i “Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre”

Christian Svenstrup lærer-2021

Christian Svenstrup

IT-vejleder/Læringsvejleder

Eva Skov

Eva Skov

IT-vejleder/Læringsvejleder

På Pædagogisk Læringscenter er to medarbejdere beskæftiget med pædagogisk og teknisk IT-vejledning samt almindelig didaktisk vejledning af lærerne.
Christian Svenstrup – IT-vejleder og uddannet lærer siden 1996 med de naturvidenskabelige fag som kerneområde.

Eva Juhl Skov – Læringsvejleder med en PD i Medie- og kommunikation. Uddannet lærer siden 1992 med sprog og dansk som kerneområder.

Udover biblioteks-delen, som omfatter vedligeholdelse, administration af og indkøb til vores bogsamling, har vi en omfattende del, som handler om vedligeholdelse og teknisk support til de mange computere og smartboards på skolen.

 

Vejledning af kolleger

Vi udvikler i fællesskab med lærerne nye undervisningsforløb især i forbindelse med inddragelse af medier og digitale værktøjer.  

Vi kan “bookes” af lærerne og går gerne med i undervisningen. Enten som undervisere, hvor læreren er med på sidelinjen, og vi står for undervisningen, eller hvor vi fungerer som teknisk support til forløb, som læreren selv har planlagt, eller som vi har planlagt i fællesskab. Det kan også være i form af et værksted i en projektuge, hvor eleverne kommer igennem  i løbet af en uge og bliver introduceret til videoredigering, virtual reality eller lign. På denne måde behøver alle lærere ikke være eksperter i alle nye digitale værktøjer, men kan stadig få værktøjerne sat i spil i deres undervisning.

Når vi på denne måde udvikler undervisning sammen med lærerne, giver det også mulighed for, at vi kan lære af lærerne og få bragt deres kompetencer og best practice i spil andre sammenhænge i skolen og således faciliterer vi videndeling mellem lærerne på tværs af fag og afdelinger.

På læringscentret afholder vi også workshops for lærerne omkring digitale værktøjer eller nye læringsplatforme som f.eks. MoMo, Google Apps for Education, Skoletubes værktøjer o.lign.

Vejledning af elever og forældre

Læringscentret er bemandet i hele skolens åbningstid og er klar til at hjælpe og vejlede elever med store og små problemer.

F.eks. kan elever altid få hjælp til at aflevere, finde og låne bøger, også udenfor klassens alm. bibliotekstid.

Elever kan også få hjælp til det faglige i det daglige arbejde, og især omkring afgangsprøverne kan læringscentrets læse- og læringsvejledere være en god støtte når der skal findes tekster til dansk-synopsen o.lign.

På læringscentret kan eleverne også få hjælp til at designe og printe modeller til 3D-print, til laserskæring, video- og lyd-redigering, Stop Motion, Time-lapse-optagelser samt optagelser med greenscreen-effekter i forbindelse med projekter i undervisningen.

Det er også her elever henvende sig med en computer, som ikke virker optimalt, eller få hjælp til, hvad der rent teknisk kan lade sig gøre i en given situation, og hvilke programmer der kan bruges til opgaven.

Vi opfordrer til videndeling mellem eleverne, lærerne og personalet på Pædagogisk Læringscenter så vi sammen kan løse de opgaver, der fordres i en fremtid, som bliver mere og mere digital.

Læringscentret står også til rådighed for forældre, der har spørgsmål eller ønsker hjælp til Skoleintra, MoMo, bibliotekssystemet, læringsplatforme eller som har spørgsmål til deres børns Chromebook.

Teknisk vejledning og support

På Nordagerskolen har vi mere end 45 Smartboard-installationer. Der er Smartboards i alle klasser og faglokaler.

Der er 3 printere/kopimaskiner placeret i skolens tre afdelinger, som elever må benytte. Derudover er der en række printere/kopimaskiner, som kun personalet bruger.

Alle elever på Nordagerskolen fra 0.-8. klasse er udstyret med en Chromebook. I 9. klasse medbringer mange elever deres egen pc, og ellers stiller skolen en pc til rådighed.

Alle lærere har en pc og en Chromebook.

Vi servicerer således over 600 Chromebooks og pc’er.

Det pædagogiske servicecenter er bemandet i hele skolen normale åbningstid, hvor IT-vejledere står på spring, hvis der er tekniske problemer med et Smartboard i en klasse eller en printer/kopimaskine.

Elever og lærere kan ligeledes få hjælp af IT-vejlederne til deres Chromebook/pc på læringscentret, når de har undervisning. Det gør, at lærerne kan fokusere på at lave god undervisning og ikke behøver at bruge tid på, at teknikken driller.

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen