Personale

Kontor

Anja Agergaard Bruntse

AAB

Kontorassistent/Skolesekretær

72534000

Ellen-Kirstine Juel Nordkrog

EN

Kontormedarbejder

72533600 / 72534000

Heidi Skov

HS

Afdelingsleder

72 53 40 02

Helle Jensen

HJ

Afdelingsleder

72 53 40 07

Kirsten Baagø Jensen

KB

Afdelingsleder

72533991

Susanne Flittner

SF

Skoleleder

72534001

Indskolingen

Anja Østergaard

Bhkl. leder

Betina Sørensen

BSØ

Pædagogmedhjælper

Bodil Østergaard

Lærer

Helle Jensen

HJ

Afdelingsleder

72 53 40 07

Jenny Hansen

JEH

Bhkl. leder

Jette Hansen

JH

Pædagogmedhjælper

Kent Tornøe Nielsen

KN

Pædagog

Kirstine Pallesen

KP

Lærer

Lone Pedersen

LVP

Speciallærer

Louise Pedersen

LP

Pædagog

Mads Christian Krøijer

MK

Pædagog

Maibritt Borgquist

MAY

Pædagog

Mette Nørregaard Jensen

MN

Lærer

Morten Bernd Jensen

MBJ

Lærer

Tina Therkelsen

TT

Pædagogmedhjælper

Mellemtrin

Anders Granhøj

AG

Lærer

Angela Berndt

AB

Lærer

Anja Veje Outzen

AO

Lærer

Annemarie Møller

AM

Lærer

Birgitte Erlund

BE

Lærer

Camilla Hansen

CH

Lærer

Charlotte Nielsen

CN

Lærer

Christina Crillesen

CC

Læsevejleder

Christinel Valentin Carlsen

CVC

Lærer

Dorthe Islin Pfeffer

DIP

Lærer

Gitte Thomsen

GT

Lærer

Ihsaniye Saydan

SA

Lærer

Louise Hergens Rasmussen

LHR

Lærer

Stine Marianne Kaszubinska Pedersen

SKP

Lærer

Sune Jakobsen Hansen

SH

Lærer

Udskoling

Brian Bech Andersen

BA

Lærer

Britta Schmidt

BS

Lærer, medarbejderrepræsentant

Charlotte Lygaard Lintrup

CL

Lærer

Christian Svenstrup

CHS

IT vejleder

Christina Bjørnø

CBØ

Lærer

 

Kasper Vestergaard Grøftehauge

KG

Lærer, TR og medarbejderrepræsentant

Katja Thyssen Klithammer

KKL

Lærer

Kim Skovby Pedersen

KSP

Lærer

Kirsten Baagø Jensen

KB

Afdelingsleder

72533991

Lotte Martens

LM

Lærer

Louise Harton Koldegaard

LHK

Lærer

Marianne Allerup Johansen

MJ

Læsevejleder

Marianne Boserup

MDB

Lærer

Martin Gordon Kraft

MGK

Lærer

Martin Wagner Allen

MAL

Lærer

Stig Thede Bjerregaard

SB

Matematikvejleder

Vejledere

Britt Schødts

BSC

inklusionsvejleder

72533998

Christian Svenstrup

CHS

IT vejleder

Christina Crillesen

CC

Læsevejleder

Eva Juhl Skov

ES

læringscentervejleder

Lone Pedersen

LVP

Speciallærer

Marianne Allerup Johansen

MJ

Læsevejleder

Peter Henrik Stæhr Albrekt

PA

Matematikvejleder

Stig Thede Bjerregaard

SB

Matematikvejleder

SFO

Helle Jensen

HJ

Afdelingsleder

72 53 40 07

Jette Hansen

JH

Pædagogmedhjælper

Kent Tornøe Nielsen

KN

Pædagog

Louise Pedersen

LP

Pædagog

Mads Christian Krøijer

MK

Pædagog

Maibritt Borgquist

MAY

Pædagog

Tina Therkelsen

TT

Pædagogmedhjælper

To-sproget

Anja Veje Outzen

AO

Lærer

Bodil Østergaard

Lærer

Ihsaniye Saydan

SA

Lærer

Kirstine Pallesen

KP

Lærer

Øvrige medarbejdere

No posts were found

Skolebestyrelsen

Bo Nørregaard Jensen

Forældrerepræsentant

22776606

Britta Schmidt

BS

Lærer, medarbejderrepræsentant

 

Casper Harries Andersen

Forældrerepræsentant

 

David Michael Borgstrøm

Skolebestyrelsesnæstformand

 

Kasper Vestergaard Grøftehauge

KG

Lærer, TR og medarbejderrepræsentant

Kim Rantzau

Forældrerepræsentant

40308890

Kirsten Baagø Jensen

KB

Afdelingsleder

72533991

Lars Scheby

Forældrerepræsentant

29825441

Mie Zeilau

Skolebestyrelsesformand

23477504

Rikke Kvistgaard Laursen

Forældrerepræsentant

42474592

Susanne Flittner

SF

Skoleleder

72534001

 

Tim Visti Nonnemann

Forældrerepræsentant

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen