Alkoholpolitik for elever på Nordagerskolen

301Vedtaget på skolebestyrelsesmøde 21.marts 2017

Det er forbudt for skolens elever at drikke alkohol på skolen

Baggrund

DIALOGMØDE FOR 7.ÅRGANG: Alkohol.
Mål: Elever får viden, holdninger og handlekompetencer til at udskyde alkoholdebuten

SSP-konsulenten kommer ud i klasserne og snakker med eleverne om deres viden om – og holdning til – alkohol, og undersøger flertalsmisforståelser via et klikkersystem.

Efterfølgende afholdes et dialogmøde. Elevernes snak med SSP-konsulenten i klassen lægges til grund for dialogmødet om aftenen. Temaerne denne aften vil være 1) Vores børn og alkohol 2) generel viden omkring unge og alkohol i Danmark 3) forældresamarbejdet. Ud over SSP-konsulenten og forældre deltager også en kontaktlærer fra hver af de tre klasser i dialogmødet.

DIALOGMØDE FOR 8.ÅRGANG: Rusmidler og misbrug – et spørgsmål om valg.
Mål:
Elever får sig viden om misbrug og afhængighed samt indsigt i betydning og konsekvens for den enkelte, familien og samfundet.
Elever bliver i stand til at foretage værdimæssige overvejelser vedr. eget og kammeraters møde med alkohol og stoffer.

På dialogmødet er der ud over de unges brug af alkohol også fokus på andet misbrug.

Dagens aktiviteter

Uge 17
Onsdag, 24. 04. 2019
Skoleaktivitet7NA/8NA/9NA
Forskningens døgn MFG
Se hele kalenderen