Erstatningsansvar i forbindelse med lån af computere

Såfremt der sker skade på lånte bøger og computere på Nordagerskolen, kan eleven/forældrene blive afkrævet erstatning, hvis der er sammenhæng mellem elevens adfærd og skaden.

Ved en elevs adfærd ser vi på, hvordan et barn på samme alder normalt ville handle i en tilsvarende situation.
Ved et hændeligt uheld har skolen ikke krav på erstatning. Ved simpel uagtsomhed, grov uagtsomhed og forsæt har skolen krav på erstatning.

Anden elevs skade på elevs ting

Såfremt en anden elev kommer til at gøre skade på en elevs ting (egne eller lånte), så afklares erstatningsansvar mellem de 2 familier uden skolens indblanding. Ved lånte ting tilhørende Nordagerskolen tilfalder erstatningen Nordagerskolen.

Forældre har også et ansvar

Børns erstatningsansvar overføres ikke til forældrene, men forældrene kan pålægges et selvstændigt ansvar, hvis deres adfærd har haft betydning for, at barnet har forvoldt skaden. Det sker:

  1. Hvis de ikke har ført et rimeligt tilsyn med barnet eller ikke har fortalt barnet, hvordan det skal opføre sig.
  2. og denne forsømmelse har været årsag eller medvirkende årsag til, at barnet forvoldte skaden.

I skoletiden overtager de ansatte på Nordagerskolen pligten til at føre tilsyn med eleverne.
Hvis en skade skyldes, at en ansat ikke har holdt godt nok øje med eleverne, har skolen ikke krav på erstatning.

Forældrenes betaling

Forældrene hæfter for de første 7.500 kroner, når eleven er under 18 år, bor hjemme og har lavet skaden med vilje eller har handlet uagtsomt.

Forsikring og erstatningsansvar

En familieindboforsikring indeholder typisk også en ansvarsforsikring for både forældre og børn. Der henvises til forsikringsselskabet.

Der henvises til:

Justitsministeriets pjece: ”Børn skal også betale om børns erstatningsansvar
Forsikring og pensions webpjece: ”Skolen og forsikring”

Dagens aktiviteter

Uge 17
Onsdag, 24. 04. 2019
Skoleaktivitet7NA/8NA/9NA
Forskningens døgn MFG
Se hele kalenderen