Erstatningspligt

Skolen forventer, at hver elev ved sin måde at færdes på – gør sig umage for at skåne skolens bygninger og inventar og hjælper med til at holde god orden.
Misbrug eller beskadigelse af skolens inventar og undervisningsmidler samt bygninger skal straks meldes til klasselæreren eller skolen kontor, hvorefter der tages stilling til erstatningskrav.
Skolen påtager sig intet ansvar for glemte eller mistede sager.
Elever i udskolingen, der vælger at medbringe deres egen pc får stillet et låsbart skab til rådighed.

Dagens aktiviteter

Uge 17
Onsdag, 24. 04. 2019
Skoleaktivitet7NA/8NA/9NA
Forskningens døgn MFG
Se hele kalenderen