Forældremøder

Revideret på skolebestyrelsesmøde 21.marts 2017

Formål:

Nordagerskolen ønsker at skabe bedst mulig baggrund for et godt, konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde mellem skolen og forældre, således at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for den faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling i klassen.

Oplæg:

Der afholdes hvert skoleår mindst et forældremøde i hver klasse.

På mødet gives en kort orientering om klassens faglige og sociale status. Mødet bør være præget af dialog og debat, så forældre og lærere får størst muligt kendskab til hinanden.
Forældre og lærere har et fælles ansvar for, at klassen og den enkelte elevs trivsel er i fokus, og derfor indgår klassens trivsel altid på forældremøderne.
Forældrene har mulighed for at komme med punkter til dagsordenen.
Forældrene bestræber sig på at deltage i alle forældremøderne.
Er der tale om ny klassesammensætning, eller store ændringer i klassens lærersammensætning, anbefales det, at der afholdes møde umiddelbart efter skolestarten.

Dagens aktiviteter

Uge 17
Onsdag, 24. 04. 2019
Skoleaktivitet7NA/8NA/9NA
Forskningens døgn MFG
Se hele kalenderen