Fritagelse for idræt

Vedtaget på skolebestyrelsens møde 21.marts 2017

1) Eleven kan fritages helt eller delvis fra at deltage i aktiviteterne i forbindelse med undervisningen i det obligatoriske fag idræt, herunder bl.a. svømning, hvis helbredsmæssige grunde gør det nødvendigt.

Fritagelse kan ske:

  • I en enkelt time på grund af pludselig opstået sygdom.
  • I kortere perioder, dog højst for fire sammenhængende uger, på grundlag af skriftlig anmodning fra hjemmet. Anmodningen skal angive fritagelsens varighed, omfang og årsag.
  • For perioder ud over fire sammenhængende uger på grundlag af lægeattesten. I tilfælde, hvor hindringen for den fysiske aktivitet er åbenbart indlysende, er lægeattesten ikke nødvendig.
    I tvivlstilfælde afgør skolelederen, om lægeattest skal kræves. Lægeattesten sendes af den udstedende læge til skolens leder. Udgiften til lægeattesten afholdes af skolen.

2) Elever, der er fritaget for fysiske aktivitet, skal normalt overvære timerne, da de kan have udbytte af at iagttage idrætsaktiviteterne.
Ved fritagelse ud over fire uger træffer skolens leder, evt. efter forhandling med elevens hjem og den pågældende lærer, bestemmelse om, hvorledes timerne skal anvendes.

Dagens aktiviteter

Uge 17
Onsdag, 24. 04. 2019
Skoleaktivitet7NA/8NA/9NA
Forskningens døgn MFG
Se hele kalenderen