Fritagelse for idræt

Vedtaget på skolebestyrelsens møde 21.marts 2017

1) Eleven kan fritages helt eller delvis fra at deltage i aktiviteterne i forbindelse med undervisningen i det obligatoriske fag idræt, herunder bl.a. svømning, hvis helbredsmæssige grunde gør det nødvendigt.

Fritagelse kan ske:

  • I en enkelt time på grund af pludselig opstået sygdom.
  • I kortere perioder, dog højst for fire sammenhængende uger, på grundlag af skriftlig anmodning fra hjemmet. Anmodningen skal angive fritagelsens varighed, omfang og årsag.
  • For perioder ud over fire sammenhængende uger på grundlag af lægeattesten. I tilfælde, hvor hindringen for den fysiske aktivitet er åbenbart indlysende, er lægeattesten ikke nødvendig.
    I tvivlstilfælde afgør skolelederen, om lægeattest skal kræves. Lægeattesten sendes af den udstedende læge til skolens leder. Udgiften til lægeattesten afholdes af skolen.

2) Elever, der er fritaget for fysiske aktivitet, skal normalt overvære timerne, da de kan have udbytte af at iagttage idrætsaktiviteterne.
Ved fritagelse ud over fire uger træffer skolens leder, evt. efter forhandling med elevens hjem og den pågældende lærer, bestemmelse om, hvorledes timerne skal anvendes.

Dagens aktiviteter

Uge 03
Tirsdag, 15. 01. 2019
Skoleaktivitet7ID/8ID/9ID
7.8.9.ID Volleyball
Skoleaktivitet7GG/7NA/8GG
12:30-13:30IRL forestilling
Skoleaktivitet03A
15:00-18:30skole/hjem samtaler 3.a
LHR, MM
Onsdag, 16. 01. 2019
Skoleaktivitet7ID/8NA/9ID/9GG
10:00-11:00IRL forestilling
Skoleaktivitet03A
15:00-18:303.a. skole/hjem samtaler
LHR, MM
Torsdag, 17. 01. 2019
Skoleaktivitet8ID/9NA
12:30-13:30IRL forestilling
Fredag, 18. 01. 2019
Skoleaktivitet03A/03B
08:15-10:30Tur på genbrugsstationen
SH, MM
Se hele kalenderen