Godkendelse af undervisningsmidler

Vedtaget på skolebestyrelsens møde 21.marts 2017

Skolebestyrelsens kompetence:

Ifølge folkeskolelovens § 44 stk. 4 er det skolebestyrelsen, der godkender alle undervisningsmidler.

Arbejds- og ansvarsfordeling:

Skolebestyrelsen overlader i almindelighed til skolens ledelse og lærere at bestemme, hvilke undervisningsmidler – såvel købte, lejede, lånte som selvfremstillede – der kan anvendes i undervisningen.

Skolebestyrelsen ønsker dog at få forelagt undervisningsmidler, der indeholder momenter af direkte kontroversiel art.

Dagens aktiviteter

Uge 46
Tirsdag, 13. 11. 2018
Skoleaktivitet7GG
Skole - hjem samtaler 7.GG
BA, CL
Skoleaktivitet
09:00-10:30MED møde 9-10.30
BS, CHS, CB, MK, MBJ, HS, HJ, PM
Skoleaktivitet8GG/8ID/8NA
17:00-18:15Dialogmøde SSP 8.årg.
Se hele kalenderen