Godkendelse af undervisningsmidler

Vedtaget på skolebestyrelsens møde 21.marts 2017

Skolebestyrelsens kompetence:

Ifølge folkeskolelovens § 44 stk. 4 er det skolebestyrelsen, der godkender alle undervisningsmidler.

Arbejds- og ansvarsfordeling:

Skolebestyrelsen overlader i almindelighed til skolens ledelse og lærere at bestemme, hvilke undervisningsmidler – såvel købte, lejede, lånte som selvfremstillede – der kan anvendes i undervisningen.

Skolebestyrelsen ønsker dog at få forelagt undervisningsmidler, der indeholder momenter af direkte kontroversiel art.

Dagens aktiviteter

Uge 17
Onsdag, 24. 04. 2019
Skoleaktivitet7NA/8NA/9NA
Forskningens døgn MFG
Se hele kalenderen