Karakter- og standpunktsmeddelelser

Revideret på skolebestyrelsesmøde 21.marts 2017

8. og 9. årgang:
Der gives to terminskarakterer samt årskarakterer.

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen