Karakter- og standpunktsmeddelelser

Revideret på skolebestyrelsesmøde 21.marts 2017

8. og 9. årgang:
Der gives to terminskarakterer samt årskarakterer.

Dagens aktiviteter

Uge 46
Tirsdag, 12. 11. 2019
Skoleaktivitet7GG
14:40-18:25Skole hjem samtaler 7GG
Se hele kalenderen