Karakter- og standpunktsmeddelelser

Revideret på skolebestyrelsesmøde 21.marts 2017

8. og 9. årgang:
Der gives to terminskarakterer samt årskarakterer.

Dagens aktiviteter

Uge 17
Onsdag, 24. 04. 2019
Skoleaktivitet7NA/8NA/9NA
Forskningens døgn MFG
Se hele kalenderen