Klassedannelser

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde 21.marts 2017

Skolestart

Nye elever indskrives i en af skolens 6 planeter (klasser).
Der starter typisk 6 – 8 elever i hver planet.
Eleverne sammensættes efter følgende principper:

 1. Der skal så vidt muligt lige mange drenge og piger i hver planet
 2. Elever skal gerne i planeter med mindst en de kender fra deres daginstitution /forårs-SFO
 3. Skolen forsøger at tage højde for særlige forhold omkring et barn

Mellemtrinnet

Ved overgangen til 3. klasse dannes der to nye 3. klasser
Eleverne sammensættes efter følgende principper:

 1. Der skal så vidt muligt lige mange drenge og piger i klasserne
 2. Elever skal gerne i klasserne med mindst en de kender fra deres egen planet
 3. Skolen forsøger at tage højde for særlige forhold omkring et barn

Udskolingen

Eleverne sammensættes i tre linjeklasser
Arbejdsgang

 • Eleverne afgiver et begrundet linjevalg (1. og 2.prioritet) i april måned.
 • Eleverne indkaldes til samtale med en lærerrepræsentant fra de to ønskede linjer samt afdelingslederen.
 • Der afholdes samtaler ml. alle modtagende linjelærere og de afgivende lærere ift. korrekt linjeplacering.
 • Matematik/læsevejleder afholder samtaler omkring elever med særlige udfordringer fra Espe skole.
 • I juni måned udmeldes, hvilken linje den enkelte elev er blevet optaget på.
 • Kort før sommerferien mødes kontaktlærere fra de enkelte linjeklasser med de afgivende lærere, hvor eleverne reelt bliver overdraget til 7.årg.slærerne.
 • I oktober måned afholder afdelingslederen møde med skolelederen fra Espe Skole. På mødet evalueres dette års skift fra Espe Skole til Nordagerskolen.

Dagens aktiviteter

Uge 46
Tirsdag, 13. 11. 2018
Skoleaktivitet7GG
Skole - hjem samtaler 7.GG
BA, CL
Skoleaktivitet
09:00-10:30MED møde 9-10.30
BS, CHS, CB, MK, MBJ, HS, HJ, PM
Skoleaktivitet8GG/8ID/8NA
17:00-18:15Dialogmøde SSP 8.årg.
Se hele kalenderen