Klassedannelser

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde 21.marts 2017

Skolestart

Nye elever indskrives i en af skolens 6 planeter (klasser).
Der starter typisk 6 – 8 elever i hver planet.
Eleverne sammensættes efter følgende principper:

 1. Der skal så vidt muligt lige mange drenge og piger i hver planet
 2. Elever skal gerne i planeter med mindst en de kender fra deres daginstitution /forårs-SFO
 3. Skolen forsøger at tage højde for særlige forhold omkring et barn

Mellemtrinnet

Ved overgangen til 3. klasse dannes der to nye 3. klasser
Eleverne sammensættes efter følgende principper:

 1. Der skal så vidt muligt lige mange drenge og piger i klasserne
 2. Elever skal gerne i klasserne med mindst en de kender fra deres egen planet
 3. Skolen forsøger at tage højde for særlige forhold omkring et barn

Udskolingen

Eleverne sammensættes i tre linjeklasser
Arbejdsgang

 • Eleverne afgiver et begrundet linjevalg (1. og 2.prioritet) i april måned.
 • Eleverne indkaldes til samtale med en lærerrepræsentant fra de to ønskede linjer samt afdelingslederen.
 • Der afholdes samtaler ml. alle modtagende linjelærere og de afgivende lærere ift. korrekt linjeplacering.
 • Matematik/læsevejleder afholder samtaler omkring elever med særlige udfordringer fra Espe skole.
 • I juni måned udmeldes, hvilken linje den enkelte elev er blevet optaget på.
 • Kort før sommerferien mødes kontaktlærere fra de enkelte linjeklasser med de afgivende lærere, hvor eleverne reelt bliver overdraget til 7.årg.slærerne.
 • I oktober måned afholder afdelingslederen møde med skolelederen fra Espe Skole. På mødet evalueres dette års skift fra Espe Skole til Nordagerskolen.

Dagens aktiviteter

Uge 03
Tirsdag, 15. 01. 2019
Skoleaktivitet7ID/8ID/9ID
7.8.9.ID Volleyball
Skoleaktivitet7GG/7NA/8GG
12:30-13:30IRL forestilling
Skoleaktivitet03A
15:00-18:30skole/hjem samtaler 3.a
LHR, MM
Onsdag, 16. 01. 2019
Skoleaktivitet7ID/8NA/9ID/9GG
10:00-11:00IRL forestilling
Skoleaktivitet03A
15:00-18:303.a. skole/hjem samtaler
LHR, MM
Torsdag, 17. 01. 2019
Skoleaktivitet8ID/9NA
12:30-13:30IRL forestilling
Fredag, 18. 01. 2019
Skoleaktivitet03A/03B
08:15-10:30Tur på genbrugsstationen
SH, MM
Se hele kalenderen