Klassedannelser

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde 21.marts 2017

Skolestart

Nye elever indskrives i en af skolens 6 planeter (klasser).
Der starter typisk 6 – 8 elever i hver planet.
Eleverne sammensættes efter følgende principper:

 1. Der skal så vidt muligt lige mange drenge og piger i hver planet
 2. Elever skal gerne i planeter med mindst en de kender fra deres daginstitution /forårs-SFO
 3. Skolen forsøger at tage højde for særlige forhold omkring et barn

Mellemtrinnet

Ved overgangen til 3. klasse dannes der to nye 3. klasser
Eleverne sammensættes efter følgende principper:

 1. Der skal så vidt muligt lige mange drenge og piger i klasserne
 2. Elever skal gerne i klasserne med mindst en de kender fra deres egen planet
 3. Skolen forsøger at tage højde for særlige forhold omkring et barn

Udskolingen

Eleverne sammensættes i tre linjeklasser
Arbejdsgang

 • Eleverne afgiver et begrundet linjevalg (1. og 2.prioritet) i april måned.
 • Eleverne indkaldes til samtale med en lærerrepræsentant fra de to ønskede linjer samt afdelingslederen.
 • Der afholdes samtaler ml. alle modtagende linjelærere og de afgivende lærere ift. korrekt linjeplacering.
 • Matematik/læsevejleder afholder samtaler omkring elever med særlige udfordringer fra Espe skole.
 • I juni måned udmeldes, hvilken linje den enkelte elev er blevet optaget på.
 • Kort før sommerferien mødes kontaktlærere fra de enkelte linjeklasser med de afgivende lærere, hvor eleverne reelt bliver overdraget til 7.årg.slærerne.
 • I oktober måned afholder afdelingslederen møde med skolelederen fra Espe Skole. På mødet evalueres dette års skift fra Espe Skole til Nordagerskolen.

Dagens aktiviteter

Uge 17
Onsdag, 24. 04. 2019
Skoleaktivitet7NA/8NA/9NA
Forskningens døgn MFG
Se hele kalenderen