Lejrskoler og skolerejser

Revideret på skolebestyrelsesmøde 21.marts 2017

Lejrskoler er et godt supplement til den almindelige daglige undervisning. Det gælder såvel de faglige som de sociale aspekter, der indgår naturligt i forberedelsen og afviklingen af en lejrskole.

Eleverne bør gennem deres skoleforløb få lejlighed til at deltage i 1 lejrskoleophold samt minimum 3 overnatninger og 1 skolerejse.
Når klassen skal på ture medfølger min. 2 lærere/voksne.

På 4. årgang afholdes en hyttetur med 2 overnatninger. På 6. årgang afholdes en lejrskole med 4 overnatninger. På 7. årgang afholdes en introtur med 2 overnatninger. Skolen må opkræve diæter (madpenge) på op til 60,- kr. pr. døgn. (Statens husholdningsråds takster) Der må ikke foretages opsparing til overnatninger. Til lejrskolen betaler skolen et tilskud på 1.000 kr. pr. elev i år 2000 – niveau.

På 9.årgang kan der afholdes en skolerejse med op til 4 overnatninger. Forældrebetalingen må maksimum være 1800 kr. pr. elev.

Dagens aktiviteter

Uge 17
Onsdag, 24. 04. 2019
Skoleaktivitet7NA/8NA/9NA
Forskningens døgn MFG
Se hele kalenderen