Nordagerskolen står sammen mod mobning

Mobning opstår pga manglende sammenhold, lav tolerance, stor kedsomhed Hvad er mobning?

Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen) bliver udstødt fra fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik.
Det handler om onde mønstre – ikke onde børn.

Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling.

For at undgå mobning skal vi opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI
– At alle har en god fornemmelse i maven og hjertet med.

Sådan forebygger vi mobning

»Forebyggelse gennem undervisning

 • Vi taler med børnene om, hvad mobning er, og hvilke konsekvenser det kan have for den enkelte.
 • Vi arbejder med makkerordning i indskolingen.
 • Vi arbejder med trinhold, så alle elever bliver mødt fagligt lige der, hvor de er.
 • Vi præsenterer skolens regler og værdier på vores samlinger ved morgensang.
 • Klasserne udarbejder spilleregler for trivslen i klassen
 • Vi laver trivselssamtaler med alle elever to gange om året.
 • Skolens inklusionsvejleder tager sig af elever med særlige udfordringer.

Deltagere

 • Kontaktlærer
 • Pædagog

Ansvarlig

 • Kontaktlærer
 • Pædagog

Tidsplan

Proces er i gang.

 

»I frikvarterer

 • Vi arbejder med legepatrulje i indskolingen.
 • Vi laver legeaftaler i frikvartererne.

Deltagere

 • Kontaktlærer
 • Pædagog

Ansvarlig

 • Kontaktlærer
 • Pædagog

Tidsplan

Proces er i gang.

 

»Samarbejde ml. skole og SFO

 • Vi arbejder med pædagoger som en del af heldagsskolen.

Deltagere

 • Kontaktlærer
 • Pædagog

Ansvarlig

 • Kontaktlærer
 • Pædagog

Tidsplan

Proces er i gang.

 

»På digitale medier

 • Vi udsender forebyggende informationsmaterialer til forældre
 • Vi arbejder med elevernes bevidsthed om farer og faldgruber ved at være på de sociale medier.

Deltagere

 • Kontaktlærer
 • Pædagog

Ansvarlig

 • Kontaktlærer
 • Pædagog

Tidsplan

Proces er i gang.

 

Håndtering af mobning

»Sådan håndterer vi mobning

Hvis du ser eller hører om nogen, der bliver mobbet, skal du henvende dig til en voksen, som straks går ind i sagen.

Deltagere

 • Elever
 • Lærere
 • Forældre
 • Inklusionsvejeleder

Ansvarlig

 • Inklusionsvejeleder

Opfølgning

 • Inklusionsvejeleder

»Klassen / Børnegruppen

Sagen undersøges og udredes af kontaktlærer eller af inklusionsvejleder.

Deltagere

 • Elever
 • Lærere
 • Forældre
 • Inklusionsvejeleder

Ansvarlig

 • Inklusionsvejeleder

Opfølgning

 • Inklusionsvejeleder

»De involverede børn

Der laves samtaler med de involverede elever.

Deltagere

 • Elever
 • Lærere
 • Forældre
 • Inklusionsvejeleder

Ansvarlig

 • Inklusionsvejeleder

Opfølgning

 • Inklusionsvejeleder

»Forældre og Fagteam

Lærerteamet og forældre orienteres.

Deltagere

 • Elever
 • Lærere
 • Forældre
 • Inklusionsvejeleder

Ansvarlig

 • Inklusionsvejeleder

Opfølgning

 • Inklusionsvejeleder

Forankring

Skolebestyrelsen deltager så vidt muligt i alle forældremøder og fremlægger skolens antimobbestrategi.
Klassen/planetens fælleskab er fast punkt på klassens forældremøder fx i form af dialog-/temamøder mm.

Anti-mobbestrategien skal evalueres en gang årligt.
Anti-mobbestrategien indgår i skolebestyrelsens årsberetning

Er du utilfreds med en afgørelse i en mobbesag kan du klage. Se nedenstående link.

http://dcum.dk/klageinstans-mod-mobning

Dato og næste revidering: Vedtaget den 21. 3.2017 og revideres igen 16.8.2018

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen