Ordensregler

Revideret på skolebestyrelsesmøde 21.marts 2017

Elevernes ophold på skolen:

Eleverne skal i skoletiden – herunder frikvartererne – opholde sig på skolens område.
Der er tilsyn på skolen fra 15 min. før indringning.
8. – 9. klassetrin må i 12-frikvarteret forlade skolen.
Den enkelte elev må med klasselærerens eller skoleledelsens tilladelse forlade skolen i et frikvarter, hvis der foreligger en rimelig begrundelse herfor.

Lærere kan give elever tilladelse til at forlade skolens område i skoletiden

Sneboldkastning må kun finde sted på anviste områder og efter særlig tilladelse.

Indendørs ophold aftales i de enkelte huse.

Dagens aktiviteter

Uge 17
Onsdag, 24. 04. 2019
Skoleaktivitet7NA/8NA/9NA
Forskningens døgn MFG
Se hele kalenderen