Ordensregler

Revideret på skolebestyrelsesmøde 21.marts 2017

Elevernes ophold på skolen:

Eleverne skal i skoletiden – herunder frikvartererne – opholde sig på skolens område.
Der er tilsyn på skolen fra 15 min. før indringning.
8. – 9. klassetrin må i 12-frikvarteret forlade skolen.
Den enkelte elev må med klasselærerens eller skoleledelsens tilladelse forlade skolen i et frikvarter, hvis der foreligger en rimelig begrundelse herfor.

Lærere kan give elever tilladelse til at forlade skolens område i skoletiden

Sneboldkastning må kun finde sted på anviste områder og efter særlig tilladelse.

Indendørs ophold aftales i de enkelte huse.

Dagens aktiviteter

Uge 03
Tirsdag, 15. 01. 2019
Skoleaktivitet7ID/8ID/9ID
7.8.9.ID Volleyball
Skoleaktivitet7GG/7NA/8GG
12:30-13:30IRL forestilling
Skoleaktivitet03A
15:00-18:30skole/hjem samtaler 3.a
LHR, MM
Onsdag, 16. 01. 2019
Skoleaktivitet7ID/8NA/9ID/9GG
10:00-11:00IRL forestilling
Skoleaktivitet03A
15:00-18:303.a. skole/hjem samtaler
LHR, MM
Torsdag, 17. 01. 2019
Skoleaktivitet8ID/9NA
12:30-13:30IRL forestilling
Fredag, 18. 01. 2019
Skoleaktivitet03A/03B
08:15-10:30Tur på genbrugsstationen
SH, MM
Se hele kalenderen