Ordensregler

Revideret på skolebestyrelsesmøde 21.marts 2017

Elevernes ophold på skolen:

Eleverne skal i skoletiden – herunder frikvartererne – opholde sig på skolens område.
Der er tilsyn på skolen fra 15 min. før indringning.
8. – 9. klassetrin må i 12-frikvarteret forlade skolen.
Den enkelte elev må med klasselærerens eller skoleledelsens tilladelse forlade skolen i et frikvarter, hvis der foreligger en rimelig begrundelse herfor.

Lærere kan give elever tilladelse til at forlade skolens område i skoletiden

Sneboldkastning må kun finde sted på anviste områder og efter særlig tilladelse.

Indendørs ophold aftales i de enkelte huse.

Dagens aktiviteter

Uge 46
Tirsdag, 13. 11. 2018
Skoleaktivitet7GG
Skole - hjem samtaler 7.GG
BA, CL
Skoleaktivitet
09:00-10:30MED møde 9-10.30
BS, CHS, CB, MK, MBJ, HS, HJ, PM
Skoleaktivitet8GG/8ID/8NA
17:00-18:15Dialogmøde SSP 8.årg.
Se hele kalenderen