Princip for adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musiskskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde 23.maj 2018

Folkeskolelovens § 33 stk. 8 tillader, at elever “Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder tillade, at en elev på 7.-9. klassetrin delvis opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i fag inden for folkeskolens fagrække i den kommunale ungdomsskole”.

  • 33 stk. 9. ”Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening”.

Skolelederen på Nordagerskolen giver tilladelsen efter skriftlig anmodning fra en elevs forældre, hvis det ud fra en helhedsvurdering vurderes, at elevens samlede udbytte af undervisningen ikke reduceres.

Nordagerskolen foretager i samarbejde med elevens lærere og forældre en løbende evaluering af, om det ønskede samlede udbytte af undervisningen opnås.

Dagens aktiviteter

Uge 46
Tirsdag, 13. 11. 2018
Skoleaktivitet7GG
Skole - hjem samtaler 7.GG
BA, CL
Skoleaktivitet
09:00-10:30MED møde 9-10.30
BS, CHS, CB, MK, MBJ, HS, HJ, PM
Skoleaktivitet8GG/8ID/8NA
17:00-18:15Dialogmøde SSP 8.årg.
Se hele kalenderen