Princip for adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musiskskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde 23.maj 2018

Folkeskolelovens § 33 stk. 8 tillader, at elever “Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder tillade, at en elev på 7.-9. klassetrin delvis opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i fag inden for folkeskolens fagrække i den kommunale ungdomsskole”.

  • 33 stk. 9. ”Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening”.

Skolelederen på Nordagerskolen giver tilladelsen efter skriftlig anmodning fra en elevs forældre, hvis det ud fra en helhedsvurdering vurderes, at elevens samlede udbytte af undervisningen ikke reduceres.

Nordagerskolen foretager i samarbejde med elevens lærere og forældre en løbende evaluering af, om det ønskede samlede udbytte af undervisningen opnås.

Dagens aktiviteter

Uge 03
Tirsdag, 15. 01. 2019
Skoleaktivitet7ID/8ID/9ID
7.8.9.ID Volleyball
Skoleaktivitet7GG/7NA/8GG
12:30-13:30IRL forestilling
Skoleaktivitet03A
15:00-18:30skole/hjem samtaler 3.a
LHR, MM
Onsdag, 16. 01. 2019
Skoleaktivitet7ID/8NA/9ID/9GG
10:00-11:00IRL forestilling
Skoleaktivitet03A
15:00-18:303.a. skole/hjem samtaler
LHR, MM
Torsdag, 17. 01. 2019
Skoleaktivitet8ID/9NA
12:30-13:30IRL forestilling
Fredag, 18. 01. 2019
Skoleaktivitet03A/03B
08:15-10:30Tur på genbrugsstationen
SH, MM
Se hele kalenderen