Princip for adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musiskskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde 23.maj 2018

Folkeskolelovens § 33 stk. 8 tillader, at elever “Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder tillade, at en elev på 7.-9. klassetrin delvis opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i fag inden for folkeskolens fagrække i den kommunale ungdomsskole”.

  • 33 stk. 9. ”Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening”.

Skolelederen på Nordagerskolen giver tilladelsen efter skriftlig anmodning fra en elevs forældre, hvis det ud fra en helhedsvurdering vurderes, at elevens samlede udbytte af undervisningen ikke reduceres.

Nordagerskolen foretager i samarbejde med elevens lærere og forældre en løbende evaluering af, om det ønskede samlede udbytte af undervisningen opnås.

Dagens aktiviteter

Uge 17
Onsdag, 24. 04. 2019
Skoleaktivitet7NA/8NA/9NA
Forskningens døgn MFG
Se hele kalenderen