Princip for understøttende undervisning

Vedtaget på skolebestyrelsens møde 23.maj 2018

Nordagerskolen har siden skolereformen i 2014 tilbudt understøttende undervisning på alle klassetrin.

Den understøttende undervisning dækkes primært af klassernes lærere og indeholder både lektiehjælp og mulighed for faglig fordybelse.

Skolebestyrelsen beslutter hvert år hvordan den understøttende undervisning tilrettelægges bedst, efter ovenstående principper.

Nuværende praksis: Ansøgning sendes til kommunen om at understøttende undervisning, konverseres til tolærerordning.

Dagens aktiviteter

Uge 46
Tirsdag, 13. 11. 2018
Skoleaktivitet7GG
Skole - hjem samtaler 7.GG
BA, CL
Skoleaktivitet
09:00-10:30MED møde 9-10.30
BS, CHS, CB, MK, MBJ, HS, HJ, PM
Skoleaktivitet8GG/8ID/8NA
17:00-18:15Dialogmøde SSP 8.årg.
Se hele kalenderen