Princip for understøttende undervisning

Vedtaget på skolebestyrelsens møde 23.maj 2018

Nordagerskolen har siden skolereformen i 2014 tilbudt understøttende undervisning på alle klassetrin.

Den understøttende undervisning dækkes primært af klassernes lærere og indeholder både lektiehjælp og mulighed for faglig fordybelse.

Skolebestyrelsen beslutter hvert år hvordan den understøttende undervisning tilrettelægges bedst, efter ovenstående principper.

Nuværende praksis: Ansøgning sendes til kommunen om at understøttende undervisning, konverseres til tolærerordning.

Dagens aktiviteter

Uge 17
Onsdag, 24. 04. 2019
Skoleaktivitet7NA/8NA/9NA
Forskningens døgn MFG
Se hele kalenderen