Retningslinier for elevers benyttelse af mobiltelefoner i skoletiden

Revideret på skolebestyrelsesmøde 21.marts 2017

Eleverne må medtage mobiltelefoner på skolen. For at sikre ro i undervisningen skal mobiltelefonen være slukket på skolen med mindre andet er aftalt med læreren.

Mobiltelefoner med indbygget kamera må ikke anvendes til fotografering, med mindre det er aftalt.

Der kan laves særlige regler for anvendelse af mobiltelefoner i frikvarterene.

 

Dagens aktiviteter

Uge 46
Tirsdag, 12. 11. 2019
Skoleaktivitet7GG
14:40-18:25Skole hjem samtaler 7GG
Se hele kalenderen