Skole-hjem samtaler

Revideret på skolebestyrelsesmøde 21.marts 2017

Nordagerskolen ønsker, at der holdes en god dialog mellem elevens hjem og skolen.
Der afholdes således ”Skole-hjem-samtale” mindst én gang om året, hvor kontaktlærerne inviterer eleven og forældre til samtale. Derudover kan der holdes yderligere samtaler, hvis forældrene retter henvendelse til lærerne, eller hvis lærerne ønsker dette. (Se også skolens antimobbestrategi.)

Nordagerskolen  opfordrer til, at eleverne deltager i forældresamtaler. Det kan på de yngste klassetrin planlægges, at eleven ikke er med i hele samtalen.

Dagens aktiviteter

Uge 17
Onsdag, 24. 04. 2019
Skoleaktivitet7NA/8NA/9NA
Forskningens døgn MFG
Se hele kalenderen