Skole-hjem samtaler

Revideret på skolebestyrelsesmøde 21.marts 2017

Nordagerskolen ønsker, at der holdes en god dialog mellem elevens hjem og skolen.
Der afholdes således ”Skole-hjem-samtale” mindst én gang om året, hvor kontaktlærerne inviterer eleven og forældre til samtale. Derudover kan der holdes yderligere samtaler, hvis forældrene retter henvendelse til lærerne, eller hvis lærerne ønsker dette. (Se også skolens antimobbestrategi.)

Nordagerskolen  opfordrer til, at eleverne deltager i forældresamtaler. Det kan på de yngste klassetrin planlægges, at eleven ikke er med i hele samtalen.

Dagens aktiviteter

Uge 46
Tirsdag, 13. 11. 2018
Skoleaktivitet7GG
Skole - hjem samtaler 7.GG
BA, CL
Skoleaktivitet
09:00-10:30MED møde 9-10.30
BS, CHS, CB, MK, MBJ, HS, HJ, PM
Skoleaktivitet8GG/8ID/8NA
17:00-18:15Dialogmøde SSP 8.årg.
Se hele kalenderen