Elevernes timetal

Skoleåret 2017-18

Nordagerskolen

 

LEKTIONER

 

0.årgang

1.årgang

2.årgang

3.årgang

4.årgang

5.årgang

6.årgang

7.årgang

8.årgang

9.årgang

 

Humanistiske

Dansk

12

11

10

9

7

7

7

7

7

7

 
 

Engelsk

1

1

1

2

2

3

3

3

3

3

 
 

Tysk

         

1

2

3

3

3

 
 

Historie

     

1

2

2

2

2

2

1

 
 

Kristendomskundskab

1

2

1

1

1

1

2

 

1

1

 
 

Samfundsfag

               

2

2

 
                         

Naturfag

Matematik

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 
 

Natur-teknik

1

1

2

2

3

2

2

       
 

Geografi

             

2

1

1

 
 

Biologi

             

2

2

1

 
 

Fysik/Kemi

             

2

2

3

 
                         

Praktisk-musiske

Idræt

3

3

3

2

3

3

3

2

2

2

 
 

Musik

2

2

2

2

2

2

1

       
 

Billedkunst

1

1

2

2

2

1

         
 

Håndværk og design samt madkundskab

       

3

4

4

2

     
                         

Valgfag

Linjetimer

             

2

2

2

 
                         
 

Sum faste lektioner

26

26

26

26

30

31

31

32

32

31

 
                         
 

Understøttende undervisning  (lektiecafe)

2

2

2

       

1,33

     
 

Understøttende undervisning  (bevægelse)

1

1

1

       

1

1

1

 
 

Understøttende undervisning  (morgensamling)

1,67

1,67

1,67

               
 

Understøttende undervisning  (linjetimer)

             

2

2

2

 
 

Understøttende undervisning  (geografi, biologi, kristendom)

               

0,66

1,66

 
 

Sum med ekstra lektioner

30,67

30,67

30,67

26

30

31

31

36,33

35,66

35,66

 
                         

 KLOKKETIMER

 Tilstedeværelsestid

30,00

30,00

30,00

       

34,00

33,00

33,00

 
                         
                         

Dagens aktiviteter

Uge 46
Tirsdag, 13. 11. 2018
Skoleaktivitet7GG
Skole - hjem samtaler 7.GG
BA, CL
Skoleaktivitet
09:00-10:30MED møde 9-10.30
BS, CHS, CB, MK, MBJ, HS, HJ, PM
Skoleaktivitet8GG/8ID/8NA
17:00-18:15Dialogmøde SSP 8.årg.
Se hele kalenderen