Holddannelser på Nordagerskolen

Nordagerskolen er kendt for sine trinholddannelser i dansk og matematik i grundskolen. Holddannelser blev indført i august 2014, som en konsekvens af skolereformen.
Nu indfører Nordagerskolen en rækken nye holddannelser, hvor skolen elever kommer sammen med andre elever, der har lignende udfordring med dem, de selv kæmper med.

XYZ-hold

To klasser deles i tre hold for at hæve det faglige niveau og tilpasse holdstørrelserne til faglokalerne. Det gælder for 3., 4., 5. og 6. årgange.

Mellemtrinnets valghold

Eleverne på 3., 4., 5. og 6. årgange har mulighed for at vælge mellem: Brassband, Robotic, Musikteater, Maddesign, Alternativ Idræt mm. i understøttende undervisning.

Legepatruljen

En specialpædagogisk indsats, hvor elever fra mellemtrinnet hjælper indskolingselever med legeaftaler og bedre frikvarterer.
Startede 1. februar 2016

Familieklasse

Familieklasse er et afprøvet og gennemtestet forløb, hvor forældre og skole samarbejde intensivt for at forbedre elevers skolegang.
Starter 1. oktober 2017

Bootcamp 7

Et socialiseringsprogram for elever i 7. Klasse.
Mærk dig og dine personlige og sociale grænser og oplev, hvordan du overskrider dem.
Startede 1. oktober 2016

NEST-klasse

Et specialpædagogisk støttetilbud for fagligt og socialt udfordrede elever i overbygningen, der har brug ro og tid og ekstra faglig støtte.
Startede 1. oktober 2016

High Performance

Et specialpædagogisk pilotprojekt for højtbegavede elever på mellemtrinnet.
Starter 1. august 2017

Ordblindebanden

En specialpædagogisk enhed, der arbejder socialpædagogiske og digitalt med skolens ordblinde elever.
Startede 1. maj 2017

Power Girl

Et specialpædagogisk stiladsering- og mestringsforløb for stille piger.
Starter 1. oktober 2017

Raske Drenge

Et specialpædagogisk program for skoletrætte drenge i 8. og 9.klasse, der ikke orker mere skole og snak.
Starter 2018

Ekspertgruppen

En digitaliseringpatrulje af særligt kompetente elever, der indgår som indsatsgruppe i særlige forløb.
Starter 2018

Dagens aktiviteter

Uge 17
Onsdag, 24. 04. 2019
Skoleaktivitet7NA/8NA/9NA
Forskningens døgn MFG
Se hele kalenderen