Skema på Nordagerskolen

Her under kan du se eksempler på skemaer for alle årgange på Nordagerskolen.

Den eksakte placering af fagene varierer på den enkelte årgang, men skemaerne giver et overblik, så du kan se hvilke fag årgangen har, dagenes længde, pauser med mere.

 

Indskolingen (Mars, Jupiter, Saturn, Pluto, Neptun, Merkur)
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
6.30 – 8.15 SFO SFO SFO SFO SFO
8.15 – 8.30 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling
8.30 – 9.15 Dansk Matematik Dansk Matematik Dansk
9.15 – 10.00 Dansk Matematik Dansk Matematik Dansk
10.00 – 10.30 Lille spisepause Lille spisepause Lille spisepause Lille spisepause Lille spisepause
10.30 – 11.15 Værksted Værksted Værksted Værksted Værksted
11.15 – 12.00 Værksted Værksted Værksted Værksted Værksted
12.00 – 12.45 Store spisepause Store spisepause Store spisepause Store spisepause Store spisepause
12.45 – 13.30 Planetklasserne har på skift følgende fag i løbet af ugen;  Idræt, FAFO, bevægelse, musik, svømning Engelsk
13.30 – 14.15 Værksted
14.15 – 17.00 SFO SFO SFO SFO SFO (kun til kl 16.30)
3.ÅRGANG
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
6.30 – 8.15 SFO SFO SFO SFO SFO
8.15 – 8.30 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling
8.30 – 9.15 MUSIK KRISTENDOM IDRÆT DANSK NATUR-TEKNIK
9.15 – 10.00 MUSIK DANSK IDRÆT DANSK NATUR-TEKNIK
10.00 – 10.30 Lille spisepause Lille spisepause Lille spisepause Lille spisepause Lille spisepause
10.30 – 11.15 DANSK MATEMATIK DANSK MATEMATIK DANSK
11.15 – 12.00 DANSK MATEMATIK DANSK MATEMATIK DANSK
12.00 – 12.45 Store spisepause Store spisepause Store spisepause Store spisepause Store spisepause
12.45 – 13.30 KOR BILLEDKUNST HISTORIE FAGLIG FORDYBELSE ENGELSK
13.30 – 14.15 LEKTIE-CAFE BILLEDKUNST MATEMATIK FAGLIG FORDYBELSE ENGELSK
14.15 – 17.00 SFO SFO SFO SFO SFO (kun til kl 16.30)
4.ÅRGANG
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
8.15 – 8.30 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling
8.30 – 9.15 KRISTENDOM HÅNDVÆRK-DESIGN ENGELSK BILLEDKUNST MUSIK
9.15 – 10.00 ENGELSK HÅNDVÆRK-DESIGN MATEMATIK BILLEDKUNST MUSIK
10.00 – 10.30 Lille spisepause Lille spisepause Lille spisepause Lille spisepause Lille spisepause
10.30 – 11.15 DANSK MATEMATIK DANSK MATEMATIK DANSK
11.15 – 12.00 DANSK MATEMATIK DANSK MATEMATIK DANSK
12.00 – 12.45 Store spisepause Store spisepause Store spisepause Store spisepause Store spisepause
12.45 – 13.30 FAGLIG FORDYBELSE IDRÆT MADKUNDSKAB HISTORIE NATUR-TEKNIK
13.30 – 14.15 NATUR-TEKNIK IDRÆT MADKUNDSKAB HISTORIE NATUR-TEKNIK
14.15 – 15.15 NATUR-TEKNIK DANSK
5.ÅRGANG
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
8.15 – 8.30 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling
8.30 – 9.15 DANSK MATEMATIK DANSK MATEMATIK DANSK
9.15 – 10.00 DANSK MATEMATIK DANSK MATEMATIK DANSK
10.00 – 10.30 Lille spisepause Lille spisepause Lille spisepause Lille spisepause Lille spisepause
10.30 – 11.15 HÅNDVÆRK-DESIGN IDRÆT MUSIK DANSK IDRÆT
11.15 – 12.00 HÅNDVÆRK-DESIGN IDRÆT MUSIK KRISTENDOM IDRÆT
12.00 – 12.45 Store spisepause Store spisepause Store spisepause Store spisepause Store spisepause
12.45 – 13.30 ENGELSK HISTORIE ENGELSK MADKUNDSKAB TYSK
13.30 – 14.15 NATUR-TEKNIK HISTORIE ENGELSK MADKUNDSKAB MATEMATIK
14.15 – 15.15 NATUR-TEKNIK FAGLIG FORDYBELSE
6.ÅRGANG
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
8.15 – 8.30 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling
8.30 – 9.15 DANSK MATEMATIK DANSK MATEMATIK DANSK
9.15 – 10.00 DANSK MATEMATIK DANSK MATEMATIK DANSK
10.00 – 10.30 Lille spisepause Lille spisepause Lille spisepause Lille spisepause Lille spisepause
10.30 – 11.15 IDRÆT MADKUNDSKAB NATUR-TEKNIK HÅNDVÆRK-DESIGN MUSIK
11.15 – 12.00 IDRÆT MADKUNDSKAB NATUR-TEKNIK HÅNDVÆRK-DESIGN MUSIK
12.00 – 12.45 Store spisepause Store spisepause Store spisepause Store spisepause Store spisepause
12.45 – 13.30 TYSK DANSK ENGELSK KRISTENDOM TYSK
13.30 – 14.15 DANSK ENGELSK MATEMATIK KRISTENDOM ENGELSK
14.15 – 15.15 HISTORIE FAGLIG FORDYBELSE
7.ÅRGANG LIGE UGER
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
8.15 – 9.45 TYSK DANSK / KONFIRMATIONS-FORBEREDELSE GEOGRAFI MATEMATIK FYSIK-KEMI
9.45 – 10.15 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter
10.15 – 11.15 ENGELSK MATEMATIK EDNGELSK DANSK DANSK
11.15 -11.45 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter
11.45 – 13.15 BILOGI TYSK LINJE HISTORIE IDRÆT
Frikvarter
13.15 – 13.30 Frikvarter HÅNDVÆRK-DESIGN Frikvarter Frikvarter
13.30 – 15.15 MATEMATIK DANSK TYSK
LEKTIEHJÆLP FRI 14.15
7.ÅRGANG ULIGE UGER
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
8.15 – 9.45 DANSK DANSK / KONFIRMATIONS-FORBEREDELSE BIOLOGI DANSK FYSIK-KEMI
9.45 – 10.15 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter
10.15 – 11.15 ENGELSK MATEMATIK MATEMATIK DANSK DANSK
11.15 -11.45 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter
11.45 – 13.15 MATEMATIK ENGELSK LINJE HISTORIE IDRÆT
Frikvarter
13.15 – 13.30 Frikvarter HÅNDVÆRK-DESIGN Frikvarter Frikvarter
13.30 – 15.15 GEOGRAFI TYSK ENGELSK
LEKTIEHJÆLP FRI 14.15
8.ÅRGANG LIGE UGER
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
8.15 – 9.45 FYSIK-KEMI HISTORIE TYSK DANSK TYSK
9.45 – 10.15 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter
10.15 – 11.15 MATEMATIK GEOGRAFI KRISTENDOM MATEMATIK DANSK
11.15 -11.45 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter
11.45 – 13.15 DANSK DANSK ENGELSK LINJE IDRÆT
Frikvarter
13.15 – 13.30 Frikvarter BIOLOGI Frikvarter Frikvarter
13.30 – 15.15 SAMFUNDSFAG MATEMATIK DANSK
FRI 14.15 FRI 14.15
8.ÅRGANG U-LIGE UGER
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
8.15 – 9.45 MATEMATIK FYSIK-KEMI DANSK DANSK TYSK
9.45 – 10.15 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter
10.15 – 11.15 MATEMATIK GEOGRAFI KRISTENDOM DANSK DANSK
11.15 -11.45 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter
11.45 – 13.15 ENGELSK HISTORIE ENGELSK LINJE IDRÆT
Frikvarter
13.15 – 13.30 Frikvarter BIOLOGI Frikvarter Frikvarter
13.30 – 15.15 SAMFUNDSFAG MATEMATIK HISTORIE
FRI 14.15 FRI 14.15
9.ÅRGANG LIGE UGER
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
8.15 – 9.45 IDRÆT MATEMATIK MATEMATIK FYSIK-KEMI DANSK
9.45 – 10.15 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter
10.15 – 11.15 FYSIK-KEMI BIOLOGI DANSK GEOGRAFI DANSK
11.15 -11.45 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter
11.45 – 13.15 DANSK KRISTENDOM FLEX LINJE ENGELSK
Frikvarter
13.15 – 13.30 Frikvarter TYSK Frikvarter Frikvarter
13.30 – 15.15 SAMFUNDSFAG TYSK KRISTENDOM
FRI 14.15 FRI 14.15
9.ÅRGANG U-LIGE UGER
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
8.15 – 9.45 IDRÆT MATEMATIK ENGELSK MATEMATIK KRISTENDOM
9.45 – 10.15 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter
10.15 – 11.15 FYSIK-KEMI DANSK BIOLOGI GEOGRAFI FYSIK-KEMI
11.15 -11.45 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter
11.45 – 13.15 DANSK ENGELSK MATEMATIK LINJE DANSK
Frikvarter
13.15 – 13.30 Frikvarter DANSK Frikvarter Frikvarter
13.30 – 15.15 SAMFUNDSFAG TYSK ENGELSK
FRI 14.15 FRI 14.15

Dagens aktiviteter

Uge 46
Tirsdag, 12. 11. 2019
Skoleaktivitet7GG
14:40-18:25Skole hjem samtaler 7GG
Se hele kalenderen