Organisering af SFO

Princip for skolefritidsordningen

Formål:

 • Skolefritidsordningen (SFO) skal være med til at skabe en tryg, meningsfuld og varieret dag for eleverne og styrke elevernes alsidige, sociale og personlige udvikling.
 • SFO´en imødekommer elevernes forskellige behov for aktiviteter, både de elever som har brug for ro og fred og de elever som har lyst til fysisk aktivitet af forskellig slags.
 • SFO´en ønsker et tæt samarbejde med forældrene om at udvikle elevernes kompetencer og sikre elevernes trivsel.
 • SFO´en skal være med til at give eleverne en helhed og sammenhæng i deres hverdag mellem SFO-tiden og skoletiden.

Mål:

 • SFO’ens indretning og aktivitetstilbud er med til at skabe et kreativt læringsmiljø, hvor eleverne får skærpet deres nysgerrighed og undren. Samtidig er det et mål, at eleverne har nogle rolige og trygge rammer med tid til leg og fordybelse.
 • Eleverne får en rolig start på dagen, ved at der om morgenen er ekstra fokus på ro og fred. For de elever der har brug for fysisk aktivitet er Stjerneskuddet ofte åbent.
 • SFO´en medvirker til at eleverne kan møde mætte i skolen, ved at tilbyde morgenmad indtil kl. 7.40.
 • Pædagogerne i SFO er alle knyttet til en planet. De deltager i læringsforløbene i indskolingen et antal timer om ugen og samarbejder med skolens øvrige personale om at sikre elevernes trivsel.
 • SFO og forældrene bestræber sig på at kommunikere rettidigt og direkte til hinanden med fokus på fremme af elevens trivsel. Forældre, der bekymrer sig om forhold i SFO´en, henvender sig i første omgang til SFO´ens personale eller ledelse.
 • Eleverne må ikke bruge mobiltelefon i SFO-tiden. Hvis eleverne har en mobiltelefon med, så skal den ligge i tasken uden lyd eller vibration.
 • Legeaftaler eleverne imellem skal helst laves dagen før, så forældrene giver besked i SFO-web. Hvis elever laver legeaftale i løbet af dagen, skal der være en forældre til stede i SFO, når aftalen laves.
 • Pædagogerne sikrer at eleverne sendes afsted til bus, taxa, på cykel eller til p-pladsen på baggrund af de beskeder forældrene giver via SFO-web eller via opringning fra forældre.
 • Der er altid to pædagoger fra Nordagerskolens SFO med, de uger hvor feriepasningen foregår på Tingagerskolen (efterårsferie og vinterferien og også i nogle uger i sommerferien er der feriepasning skiftevis på Nordagerskolen og Tingagerskolen).

Dagens aktiviteter

Uge 46
Tirsdag, 12. 11. 2019
Skoleaktivitet7GG
14:40-18:25Skole hjem samtaler 7GG
Se hele kalenderen