Sorg- og kriseplan

Forord

I løbet af et skoleår er der mange mindre kriser på en skole.

 • Hvad sker der, når krisen bliver af en mere alvorlig karakter (sygdom, ulykke, død m.v.)?
 • Hvordan klarer vi disse situationer og hvordan kan vi medvirke til en hensigtsmæssig krisehåndtering?
 • Første del af planen giver klare instrukser om, hvordan man bør tackle situationen.
 • Anden del giver en række råd og anbefalinger i forbindelse med samtaler/efterbehandling m.v.

Denne plan er udarbejdet, fordi vi ved, at vi i vores professionelle liv ikke kan undgå at støde på børn og voksne, der er udsat for traumatiske oplevelser i form af død, invaliditet, livstruende sygdom, skilsmisse m.v.

Voldsomme og traumatiske oplevelser kommer ofte uventet og kan bevirke kaos og stor usikkerhed om hvad man skal foretage sig i den givne situation. Andre gange har man har tid til at forberede sig til det uundgåelige, når et dødsfald er ventet i forbindelse med sygdom.

Under alle omstændigheder er dette materiale tænkt som en støtte til alle ansatte ved skolen, hvis/når svære situationer opstår.

En sorg- og kriseplan vil aldrig kunne gøres fuldstændig og der vil løbende være brug for revision. Forslag til ændringer, tilføjelser m.v. modtages derfor gerne!


Generel handleplan ved akutte situationer

1. Situationen klarlægges.

Hvem er ramt?

 • Børn
 • Lærer
 • Andre

Hvad er der sket?

 • Ulykke
 • Alvorlig sygdom
 • Dødsfald
 • Selvmord
 • Anden alvorlig hændelse

Hvor skete det?

 • I skolen
 • Uden for skolen

Hvordan skete det?

 • Uventet
 • Ventet
 • Efter langvarigt forløb

Hvilke informationer er blevet givet og til hvem?

2. Personaleinformation

 • så hurtigt som muligt
 • til alle på én gang
 • så enkelt og konkret som muligt
 • hvilke informationer skal bringes videre og hvem udfører hvilke opgaver
 • evt. vikardækning for nære kolleger

3. Hvem skal i øvrigt inddrages/orienteres?

 • forældre
 • daginstitution
 • PPR
 • Socialrådgiver
 • sundhedsplejerske

Dagens aktiviteter

Uge 17
Onsdag, 24. 04. 2019
Skoleaktivitet7NA/8NA/9NA
Forskningens døgn MFG
Se hele kalenderen