DEL 1: Handleplan for sorg/krise på Nordagerskolen

Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes når:

  1. Klassen mister en elev
  2. En elev mister et nært familiemedlem, (forældre og søskende)
  3. Skolen mister en ansat
  4. En ansat mister et nært familiemedlem, (ægtefælle/samlever og børn)

Formål:
At vi ved, hvordan vi skal handle, når en krise opstår.
At det er bekendt for enhver, hvad Nordagerskolen vil gøre for at markere dødsfaldet og ære den afdøde.
At der iværksættes aktive handlinger, der kan støtte de efterladte, hvad enten de er familie eller kolleger.
At det er kendt for enhver, hvem der gør hvad.

Ad 1: Klassen mister en elev

a. Allerførst
Ledelsen informerer de øvrige lærere, SFO-personale.
Alle berørte klasser informeres af klasselærerne.
Flaget sættes på halv – blomster på elevplads.

b. Klassen
Klasselærerne er hos klassen hele dagen.
Eleverne hjælpes gennem dagen med samtale om elevernes følelser/tanker. Man kan evt. gå en tur. Samle blomster/grene til elevens bord mm.
Undgå rygtedannelser.
Vær åben og ærlig omkring dine egne følelser/tanker.
Giv alderssvarende, konkrete forklaringer.
Hjælp eleverne til erindringer.

c. Senere på dagen
Ledelsen kontakter klassekammeraternes forældre, så ingen kommer hjem til et tomt hus.
SFO-personalet fortsætter samtale med elever fra den berørte klasse.
Ledelsen, klassens lærere og evt. repræsentanter fra SFO mødes.
Ledelsen sinformerer klassens forældre.

d. Begravelsen
Hvis klassen deltager i begravelsen, bør klasselærerne gennemgå begravelsesritualet forinden.
Eleverne skal have følgeskab af en forælder.
Skolen sørger for en krans med bånd.
Der flages på halv/hel på begravelsesdagen.

e. Tiden efter
Klasselærerne skal være opmærksomme på, at klassekammeraterne i lang tid efter har behov for at bearbejde dødsfaldet gennem samtale mm.
Man bør også være opmærksom på evt. søskende i andre klasser.
Klasselærerne kan evt. kontakte hjemmet.

 

Ad 2: Når en elev mister et nært familiemedlem (forældre og søskende)

a. Allerførst
Afklaring af hvad der er sket.
Ledelsen informerer klasselæreren og det øvrige personale.Klasselæreren kontakter hjemmet for at få at vide, hvad der er sket og hvordan situationen er. Klasselæreren får afklaret, hvad familien ønsker, at klassekammeraterne skal vide, og hvordan de skal have det at vide.
Klasselæreren informerer klassekammeraterne og øvrige forældre.

b. Senere på dagen
Klasselæreren informerer hjemmet om, hvad der er foregået i klassen/på skolen.
Skolen og klassen sender hver en bårebuket.
Skolen flager på halv/hel på begravelsesdagen.
HUSK hvis der er søskende på skolen, at ovenstående koordineres.

c. Tiden efter
Klasselæreren kontakter hjemmet for at få at vide, hvornår eleven vender tilbage til klassen.
Undgå ”en mur af tavshed” når eleven vender tilbage til klassen.
Vær opmærksom på, om der er behov for samtale med den berørte elev eller klassen.
Tag evt. emner op som: Sorg – Tab – Livsmod i undervisningen.
Husk at informere nye lærere om elevens situation.
Hvis dødsfald sker i ferien, gennemføres det, der er muligt af planen, efter skolestart.

 

Ad 3: Når skolen mister en ansat

a. Allerførst
Ledelsen informerer hele personalegruppen og er opmærksom på særlige behov for støtte i personalegruppen.
Alleberørte klasser informeres af den/de lærere, der er tættest knyttet til klassen (2 personer).
Der afholdes et minuts stilhed.
Flaget sættes på halv.

b. Kollegerne
Ledelsen har ansvaret for planlægning af resten af dagen under hensyntagen til kollegernes behov for tid til samtale om/bearbejdning af det skete.
Ledelsen afgør ud fra den konkrete situation, om dele af undervisningen skal aflyses.

c. Senere på dagen
Kontakt til den afdødes familie foretages af ledelsen.
Brev hjem til skolens elever skrives af ledelsen.
Ledelsen kontakter de involverede klassers forældre, så eleverne ikke kommer hjem til et tomt hus.

d. Begravelsen
Ledelsen aftaler med afdødes familie, om man ønsker elevers deltagelse.
Ved elevers deltagelse gennemgås begravelsesritualet af klasselæreren med klassen.
Skolen sørger for en krans med bånd.
Det flages på halv/hel på begravelsesdagen.
Ledelsen sørger for, at hele personalet har mulighed for at deltage i begravelsen.
Der gives evt. fri og eleverne får brev med hjem herom.

e. Opfølgning
Vær opmærksom på behovet for at snakke og mindes – både hos kolleger og elever.
Ledelsen opfordrer kolleger til at kontakte efterladte personligt eller pr. brev/telefon.

 

Ad 4: En ansat mister et nært familiemedlem (ægtefælle/samlever og børn)

Ledelsen kontakter hurtigt den berørte kollega, og det afklares, om der skal informeres til de øvrige ansatte og evt. elever.
Alle er opmærksomme på behov for støtte og samtale med den berørte kollega.

Dagens aktiviteter

Uge 46
Tirsdag, 12. 11. 2019
Skoleaktivitet7GG
14:40-18:25Skole hjem samtaler 7GG
Se hele kalenderen