Sygdom og forsømmelser

Revideret på skolebestyrelsesmøde 21.marts 2017

Nordagerskolen skal registrere, hvor eleverne er, hvis de ikke er til undervisning.

Forældrene giver besked til skolen (skriftligt, telefonisk, mundtligt eller ved sms) ved sygdom og kortvarig fravær.

  • Ved kendt fravær skriver forældrene forud for fraværet.
  • Ved 1 dags fravær rettes henvendelse til klasselæreren,
  • ved 2 dage eller mere rettes henvendelse til kontoret.

Dagens aktiviteter

Uge 46
Tirsdag, 13. 11. 2018
Skoleaktivitet7GG
Skole - hjem samtaler 7.GG
BA, CL
Skoleaktivitet
09:00-10:30MED møde 9-10.30
BS, CHS, CB, MK, MBJ, HS, HJ, PM
Skoleaktivitet8GG/8ID/8NA
17:00-18:15Dialogmøde SSP 8.årg.
Se hele kalenderen