Elevrådet

 

Det skulle være demokratiets kendetegn, ikke at de fleste har ret, men at alle giver plads for hinanden.

– Margrethe II af Danmark

Elev i maske med tungen ud.Elevrådet består af en repræsentant fra alle klasser i overbygningen. Formand og næstformand deltager i skolebestyrelsesmøder, hvor de bidrager med mange gode og konstruktive tanker og idéer til skolens pædagogiske linje.

Elevrådet mødes ca. hver tredje uge, hvor der tages stilling til den generelle trivsel, den løbende renovering af det fysiske læringsmiljø, regler og retning i overbygningen, afvikling af div. events mm.


Tønde med Nordagerskolens lærere klistret på.

Elevrådsmedlemmer har bl.a. haft indflydelse på indkøb af nye skolemøbler til hele afdelingen, de har udskrevet div. elevkonkurrencer ifm. juleudsmykning, nyt logo og endelig har de revurderet traditioner i overbygningen. Som noget nyt indførte elevrådet et årligt tilbagevendende fastelavnsarrangement for elever i overbygningen.

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen