Introture og skolerejser

Lejerskole elev i vand til hofterne, som bærer sin oppakning på hovedet.7.årg.

I løbet af 7.klasse kommer eleverne på en introtur med max. 2 overnatninger. Turen har fokus på styrkelse af det sociale liv i klassen og foregår oftest et sted på Fyn.

9.årg.

9.klasser tager på en uges skolerejse til udlandet. Indholdet af denne tur er relateret til den linje, eleverne går på.

 

Ud over ovenstående ture indlægges der faglige ture med overnatning i løbet af året ifm. linjeundervisning, campse7en mm. I mange tilfælde er der tale om omlagt undervisning.

Dagens aktiviteter

Uge 46
Tirsdag, 13. 11. 2018
Skoleaktivitet7GG
Skole - hjem samtaler 7.GG
BA, CL
Skoleaktivitet
09:00-10:30MED møde 9-10.30
BS, CHS, CB, MK, MBJ, HS, HJ, PM
Skoleaktivitet8GG/8ID/8NA
17:00-18:15Dialogmøde SSP 8.årg.
Se hele kalenderen