Linjer

På Nordagerskolen har vi en ambition om at skabe en overbygning præget af stor motivation, god trivsel og et stort fagligt udbytte.

I overbygningen tilbyder vi tre linjer :

 

 

  • Den naturfaglige linje

  • Den internationale linje
  • Idræslinjen

Formålet med linjerne er:

  • at øge elevernes motivation for læring
  • at skabe plads til alternative undervisningsformer og arbejdsmetoder
  • at styrke elevernes kompetencer inden for kreativitet og innovation.

Alle linjer forbereder eleverne til både studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser.

Fælles for linjerne er:

 

  • at de ikke har faglige optagelseskrav
  • at de følger de almindelige fagkrav og folkeskolens faglige mål
  • at de samarbejder med ungdomsuddannelser, foreninger og virksomheder
  • at de har 4 ugentlige linjetimer, som ligger samlet på én dag

Linjetilmelding 7.årg. 2017/18: kortlink.dk/gb54

Eleverne skal søge om optagelse på den linje, som de finder mest attraktiv. Det er vigtigt, at eleverne begrunder deres valg, da en linje kan have flere ansøgere, end der optages. Begrundelsen kan derfor have indflydelse på, om eleverne får 1. – eller 2. prioritets ønsket opfyldt. Linjevalget er bindende for ét år. Såfremt der er plads, er det muligt, at skifte til en anden linje herefter.

Linjefolder  

Bootcampse7en-print-farve (2)

I slutningen af september starter ombygningen af Nordagerskolens udskolingsafdeling, som vil vare resten af dette skoleår.

Det er altid en udfordring at få dagligdagen til at fungere, mens en sådan ombygning står på, men vi mener, at vi har fundet en god og forsvarlig løsning på det problem. Udskolingseleverne placeres i pavillioner på campingpladsen over for skolen, mens byggeriet står på.

På vedhæftede fil kan I se, hvordan arkitekten præsenterer den nye ombygning.

Præsentation af ny B-fløj

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen