Overgang til 7.årg.

Kommende elever ønsker selv, hvilken linje, de vil gå på, når de skal i overbygningen. Langt de fleste elever får deres 1.prioritetsønske opfyldt. Er der flere ansøgere til en linje, end der kan optages, er det skolen, der beslutter, hvilke elever der får deres 2.prioritetsønske i stedet.

Selve proceduren er som flg.:

  • I marts måned afholdes der et orienteringsmøde for kommende 7.årg.. Elever og forældre besøger de tre linjer, hvor lærere og linjeelever giver en kort præsentation af hver deres linje.
  • I april afleverer kommende elever deres 1.- og 2. linjevalgsønske.
  • I april/maj måned indkaldes kommende elever til en individuel samtale om 1.- og 2.prioritetsønsket med linjelærere fra de ønskede linjer.
  • I juni måned melder skolen ud, hvilken linje den enkelte elev skal starte på i det kommende skoleår

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen